DELA

Framtiden är frivillig

Det frivilliga arbetet upplever en liten renässans, både i Sverige och Finland. Flera familjer har flyttat till Åland för att låta sina barn gå i skolan i hemmen.
Arbetet bedrivs i frivillig form för att familjerna är övertygade om att det är bättre så. Den nyöppnade Steinerskolan i Mariehamn drivs med stora arbetsinsatser av föräldrarna själva.

De evangelisk-lutherska kyrkorna i både Sverige och Finland kallas inte längre för statskyrkor efter skilsmässan från staten. Det har lett till fallande medlemstal. Men församlingarna upplever ofta ett ökat engagemang hos sina medlemmar.
I samband med att kyrkan inte längre automatiskt omfattar alla medborgare betyder det plötsligt något annat att vara engagerad i en församling. Det nya församlingsarbetet är ofta frivilligt socialt arbete. Det finns gamlingar som vill ha besök och barn som behöver passas.
I Åbo svenska församling finns alltid en präst till hands för att åka med när polisen måste lämna ett dödsbud till släktingar och vänner. Polisen upplevde att de inte ville lämna anhöriga och andra i sticket när de själva var tvungna att snabbt ge sig av.

Församlingars och andra frivilligorganisationers andel av det sociala arbetet i samhället ökar. Detta sammanfaller med att de nordiska staterna sparar på välfärdssystemen.
Där staten drar sig tillbaka, till exempel genom färre tjänster på äldreboenden, finns ett utrymme att fylla för frivilligorganisationerna. Det gör situationen i de nordiska staterna mer lik den i andra europeiska länder.
Frivilligarbetarna har där ofta sedan länge förvandlats till producenter av välfärdstjänster utan vinstsyfte.

Det frivilliga arbetet är ingen krycka som samhället kan förväntas stödja sig på när de ekonomiska vindarna blåser snålt. Det går inte att tro att alla alltid ska ställa upp för sitt lokalsamhälle utan ersättning.
Men den historiskt höga andel som staten (landskapet) och kommunerna haft av välfärdstjänsterna kommer långsamt att minska, även på Åland. Därom står redan politiska strider som ibland urartar till sann finländskhet och liknande.
Stängda gränser eller vinstdrivande företag tros på olika håll vara välfärdens räddning. Det finns anledning att titta närmare på de icke-vinstdrivande organisationer som i övriga Europa driver allt från ambulanser till ålderdomshem.