DELA
Foto: Porträtt Susanna Skogberg

Förödande följder av dåligt chefskap

En bra chef är ingen garanti för ett bra liv, men en dålig chef kan förstöra väldigt mycket. Den tid som jag har hört mina vänner tala ut om sina män, jämfört med den tid som jag har hört dem tala ut om sina chefer, fördelar sig nog ganska jämnt genom åren.