DELA

Fascinerande om Lidandets konung

Under julhelgen läste jag en riktig tegelsten, och för omväxlings skull en faktabok. ”Lidandets konung” av cancerläkaren, forskaren och författaren Siddharta Mukherjee. Underrubriken är En historia om cancer.
Den handlar om just precis det.
Cancer som metafor, cancer i mänsklighetens historia, olika botemedel mot cancer, cancerforskning, orsaker till cancer.

Under läsningen pendlade jag mellan djup fascination, ren skräck, medlidande och avund över att det finns och funnits människor som varit så hängivna sitt arbete att de, bokstavligen, skurit sig ner genom döden för att rädda liv.

Jag fattar inte överhuvudtaget hur man kan räkna ut vilka gener och vilka delar av kromosomer som är ansvariga för att slå av spärrar eller slå på gaspedalen i cancerns komplicerade utveckling, men jag förstår nu ungefär vad jag inte förstår.
Mukherjee kommer till slutsatsen att någon heltäckande bot mot cancer aldrig kommer att hittas. Han skriver: ”Cancer är ett fel i vår tillväxt, men ett fel som är djupt invävt i oss själva. Vi kan alltså bli av med cancer bara i den grad som vi kan bli av med de fysiologiska processer som har med tillväxt att göra – åldrande, återskapande, reproduktion.”

Han rör sig till stora delar i ett amerikanskt forskarsammanhang, och säkert finns det bitar som fattas. För mig är det fantastiskt intressant hur ofta forskare på Nobelprisnivå, enligt Mukherjee, gör intuitiva kopplingar mellan saker som förefaller orelaterade till varann, testar det, och hittar nya vägar till förståelse och bot.
De stora stegen framåt inom forskningen kommer ryckvis, på känsla, för att man får en idé eller en aning om ett samband.

Jag är ganska krass när det gäller medicin och forskning, och ganska kallsinnig till alternativmedicinens löften om bot för allt möjligt med allt möjligt. Jag behöver bevis, och då räcker det inte med känsla.
Men, seriöst, den moderna cancerforskningen är en lång historia av misslyckanden som sakta sakta lett framåt, från brutala operationer där man avlägsnade hela kroppsdelar utan att bota, till dödligt giftiga cellgifter och strålning som orsakat andra former av cancer.

Och forskningen kring orsakerna till cancer har på ett vetenskapligt sätt blottlagt det som är alternativmedicinens mantra, att kroppen är en helhet över tid och plats, och att en sjukdom kan uppstå som en obalans, på grund av livsstil, mat, dryck eller till och med sorg.
Det går inte att bota cancer genom att tro på destillerat vatten, men utgående från Mukherjees bok kan man nog hävda att många av de livsstilsval som hört hemma inom alternativmedicinen går att belägga vetenskapligt som cancerförebyggande.

Sjukt intressant.

Nina Fellman