DELA

Får man skämta om sånt?

Kyrkorådets viceordförande i Jomala Harry Jansson låter i en insändare förstå att han ”på sedvanligt sätt” borde ha fått bemöta påståenden i en insändare i Nya Åland. Med sedvanligt sätt menade han bemötande i samma tidning.
Visst kan man följa en sådan princip. Först kallar Harry Jansson i en nyhetsartikel någons agerande för struntprat, så ringer man upp ”struntprataren” och ber om en kommentar, och så HJs kommentar till det varefter struntprataren får ytterligare en kommentar … Allt i samma tidning.
Nu var insändaren åtminstone till en del ett bemötande av Harry Janssons tidigare uttalanden, så han är antagligen inte så förskräckligt förvånad över det uteblivna bemötandet när allt kommer omkring.

Men eftersom Jansson säger att det kan finnas någon brist i bokslutet, ”någon siffra över antalet besökare till gudstjänsten eller så” så måste saken undersökas.
Harry Jansson pratar strunt. Inte en siffra är fel vad gäller antalet gudstjänstbesökare. Det anges inget antal! Men antalet gudstjänster 2007 var 180. En varann dag. Det var duktigt. Året efter var de betydligt färre.
En sak som jag, road av siffror, fastnade på var vigslar och andra äktenskap. Skillnaden kan jag inte, men antalet vigslar var 11. Antalet par som ingick äktenskap var 23. Antalet kyrkliga vigslar var 12 och borgerliga vigslar 2.
Svara nu, utgående från siffrorna ovan, på frågan hur många par som gifte sig i Jomala församling 2007!

Året efter var antalet vigslar 18, men antalet par som ingick äktenskap, antalet kyrkliga vigslar liksom de borgerliga var exakt samma som året innan.
Så var också jordfästningarna, 34, läsmötena 12, bönemötena 5,andakterna 48, övriga sammankomster 9, dop (23 pojkar och 15 flickor) 38, dop i församlingens utrymmen 31 och i hemmet 2.
Om det inte var för att antalet gudstjänster och vigslar ändrats så kunde man få för sig att någon i misstag tryckt på kopieringsknappen. Men å andra sidan, varför skulle Jomalaborna förändras så mycket från ett år till följande. Det är ganska givet att det mesta ser ut som förut. Också antalet äktenskap som ledde till skilsmässa höll oförändrad nivå, 8 stycken.

För mig spelar det ingen roll hur många läsmöten som ordnas per år i Jomala. Men av någon anledning bokförs detta och annat och då finns det säkert som amen i kyrkan någon som propsar på att siffrorna skall stämma.
Det har påståtts att högskolevärlden är den arbetsmiljö där det förekommer mest intriger, godtycke och dålig behandling av de anställda. Jag tycker mig ha märkt att kyrkan inte är mycket bättre.
Men ni måste stå ut. Alla kan inte få jobb på Nya Åland.