DELA

Det har ju blivit bättre

Det har blivit bättre. Det har blivit bättre. Det har blivit bättre.

Så lyder mitt mantra som jag ofta tvingar mig själv att upprepa för att orka fortsätta tro på en framtid för mänskligheten.

Jag tänkte senast på det när jag såg Folke Rydéns film om sjöfartens påverkan på miljö och hälsa i Alandica i onsdags, tack för det föreningen Lumparns vänner.

De stora kryssningsjättarna släpper fortfarande ut toalett- och tvättvatten i Östersjön när de vrickar sig fram mellan hamnarna. Jättelika Costa Luminosa, som Rydén och hans filmteam åkte med som passagerare, producerar över fem miljoner kubikmeter avloppsvatten på en enda veckolång resa.

Tankarna blir fulla på två dygn. En enda tömning av avloppstankarna i hamn gjordes under resan, i Stockholm.

Costa Luminosa är bara en av hundratals kryssare på Östersjön. Inget av rederierna ger garantier för att avloppsvattnet inte töms i havet. En stark lobbyorganisation lyckas ständigt skjuta upp det internationella förbudet mot dumpning.

Under visningen fick jag påminna mig om att det inte är så länge sen som ett lokalt rederi släppte ut allt avloppsvatten i havet mellan Åland och Sverige efter att ha vispat om det lite först ombord. Tekniska chefens kommentar när jag frågade honom varför har fastnat i minnet: Folk har så mycket att göra ombord att de inte hinner gå på toaletten.

Så det har ju blivit bättre.

Men det som fick mig att tänka efter var den första delen av programmet, de luftföroreningar som sjöfarten leder till. Människor blir sjuka och dör i förtid.

Tack och lov att svaveldirektivet infördes. Fokus har legat så skarpt på sjöfartens ökade kostnader för det lågsvavliga bränslet att vi nästan har glömt att direktivet infördes för att skona människors hälsa.

För drygt 25 år vågade jag inte låta min baby sova ute under den dryga halvtimme som Vikings och Siljas färjor låg i Mariehamns hamn. Den feta, svavelstinkande avgasröken la sig över stan som ett tjockt täcke.

Nu har svaveldimmorna förhoppningsvis skingrats. Det har blivit bättre.

Samtidigt har antalet fordon på land stigit något oresonligt, från totalt 4 542 år 1962 till 43 775 i fjol. När jag flyttade till Åland 1978 fanns det 11 377 fordon.

Avgaser och partiklar från dubbdäck mot asfalt. Vad gör det med människors hälsa?