DELA

Det är mycket nu, Runar!

Det är mycket nu, Runar,
för en man att orka med.
Ingen dina känslor skunar,
när saker går på sned.

En liten uppmuntran jag nu sänder dej
för utan alla mothugg så skulle vi ej
ha alla dessa sidor som ska fyllas ut
fulla av mänskor som vill lära dig veta hut.

Först var det en tunnel till Föglö så flott
då skulle dyra färjor ett minne bli blott.
Det enda som krävdes var ett litet litet hål
i södra Lemlands skogar för att närma sig
ditt mål.
Men ack dessa mänskor med sin klagan
och sitt rop
hur kan de öda känslor på en liten liten grop?
Som grädde på moset finns Rogers signatur
i motståndarbåset han ligger där på lur.

Skärgårdstrafiken blev alldeles för dyr
lösningen blev färdig efter planer och bestyr.
Men Sjöfartsverket sänkte din fina hand-
lingsplan
fast du inget därom visste förrän på
freda´n.
Skam den som ger sig, en protest du lade in,
rättvisan ska segra och kostnader sparas in.

Ja ack dessa mänskor med sin klagan och
sitt rop.
Än är det hemska tunnlar eller dyra färjedop.
Men minns då att vårt minne är ofta mycket
kort,
allt bråk om alla rondeller har många redan
ju glömt bort

Det är mycket nu Runar
men bit ihop och kämpa på
Kanske centern dig klunar
så du får en Runar II?