DELA

Det är inte för vår egen skull

Det finns inget annat att säga. Det är en skam.
Vår inrikesminister Päivi Räsänen (Kd) får mig att skämmas över mitt land, även om jag här på Åland har min nationstillhörighet på avstånd. När hon låter förstå att flyktingmottagning till Finland skulle vara lättare om det kom folk som var mera lika oss, gärna med mindre problem, känner jag hur det hettar i kinderna.

Det underförstådda, att det kunde vara ännu bättre med kristna flyktingar, om man fick beställa, gör det hela värre.

Är det verkligen så att vi ska vara så in i helvete ynkliga att vi som hör till de rikaste människorna på jorden ska gnälla över problem med integrationen. När vi inte ens lyckas uppfylla vår egen magert tilltagna kvot av flyktingar, när våra kommuner under det senaste året tagit emot blott ett fyrtiotal av alla lidande människor i världen.

När världens fattigaste länder tar emot flest flyktingar. När det enda vi behövde göra är att stå ut med att människor som inte ser ut precis som vi, inte pratar precis som vi eller äter precis som vi ändå får leva och andas samma luft som vi.

Det mest upprörande är att man, trots att man inte vill, leds med i en diskussion som handlar om nyttan med invandring och flyktingmottagande, om kostnader och intäkter, om vad som är bra för oss.
Det är inte därför Finland förbundit sig att ta emot flyktingar. Det är inte för vår egen skull Åland borde göra det. Det är inte nyttan som är motivet.

Det är för att det är rätt. För att människor lider, och vi har det bättre. För att det är vår plikt, om vi ska vara annat än blöta fläckar på universums rumpända.
Vill man, som Päivi Räsänen gör, förklara sin politik med Bibel-citat och den allsmäktiges vilja, så har jag några att komma med jag med, så agnostiker jag är.

Förstås:
Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.
Matteus 7:12

Och:
Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.
Matteus 25:40

Och slutligen:
Lycklig den som tar sig an den svage, honom skall Herren rädda på olyckans dag.
Ps 41:2-4

Va?

Nina Fellman