DELA

Den som lever får sex

Äldre ligger mer och bättre. Det visar flera undersökningar och tidningsartiklar om detta visar Inga Heller för gobbin och så fnissar de ikapp.

Äldre har mer sex och är mer nöjda med sina sexliv än tidigare, får de veta.

En avhandling från Sahlgrenska, ”Epidemiological studies of sexuality in old age”, som utkom 2015, visar att både män och kvinnor över 70 har mer och bättre sex än tidigare.

Berättelser om njutning och lust bland äldre människor har också fått mer utrymme i medierna, även om normen fortfarande är yngre kroppar.

Tidningen Veteranen inrättade 2011 en sexspalt, där en sexterapeut och en barnmorska svarar på frågor om sex. I spalten frågas exempelvis om sexställningar när man har ledbesvär. Men många frågor är desamma som syns i sexspalter för alla åldrar.

Den stora skillnaden, om man jämför med yngre, är att kroppen förändras. Det kan också finnas en del tabun kring sex, från både anhöriga, vårdpersonal och seniorerna själva.

På Åland lever vi längre. Och vi mår bra högt upp i åren.

– I vår ålder duger det lika bra med en korvsmörgås och en öl, hävdade en bekant.

Men det är inte sant, menar Inga Heller, som gärna förespråkar kramkalas av alla möjliga och omöjliga slag.

Vi behöver långa kramar, det är hon övertygad om, och precis som när man var 19 kunde det ena leda till det andra …

Vi behöver hud mot hud, innerlighet, öppenhet, ömhet …

Och vad är bättre inramning på ett kramkalas än vinterns långa djupblå nätter med fint silande månsken mellan träden?

Avhandlingen från Sahlgrenska visar att tre gånger så många 70-åriga kvinnor är sexuellt aktiva i dag jämfört med på 1970-talet. Andelen har ökat från 12 till 34 procent.

66 procent av de 70-åriga männen är i dag sexuellt aktiva, att jämföra med 47 procent på 1970-talet.

62 procent av de 70-åriga kvinnorna och 71 procent av de jämnåriga männen känner hög tillfredsställelse med sexualiteten. På 70-talet var motsvarande siffra 41 respektive 58 procent.

Studien visar också att uppemot 100-årsåldern finns sexuella känslor kvar.

– Jag vill ha kramkalas på min 100-årsdag, viskar Inga Heller till gobbin sin.

Den som lever får sex.