DELA
Foto: Porträtt

Bruksanvisning för läsare av denna text

Bäste läsare!

Denna text kallas av oss medarbetare på Nya Åland för en ”krönika”. Våra digitala helgtidningar har alltid en sådan text på den elektroniska sidan 2. I tidningarna som kommer ut på vardagar finns också det som kallas för ”ledare”.

Såväl krönikorna som ledarna ska formulera någon form av principiell hållning, eller om man så vill, ett knippe värderingar. Åsikterna som uttrycks i texterna har visserligen personliga avsändare, men dessa skribenter är samtidigt att betrakta som en sorts presentatörer av tidningens ståndpunkt i olika aktuella frågor.

Helgernas krönikor är mer uppsluppna och personliga än vardagarnas ledare. I helgkrönikorna är till exempel ordet ”jag” tillåtet, även om texterna hoppeligen ändå försöker hålla sig på mer allmänna plan.

Inunder dessa kommenterande texter av principiell natur går ytterligare ett lager att urskilja. Nya Åland har ju också varje vardag sina ”spalter”, i allmänhet placerade ganska långt bak i tidningen. Spalterna är våra kåserier. Där är avsändaren den enskilde skribenten, som redogör för något egendomligt, dråpligt, sorgligt eller bara vardagligt som läsaren ska kunna identifiera sig med.

Där har vi dem alltså: Krönikorna, ledarna, spalterna. Olika texter för olika situationer.

Varför denna bruksanvisning?

Därför att vissa läsare ibland blandar ihop kategorierna. Sålunda kan de få för sig att tidningen Nya Åland hatar hundar därför att spaltskribenten Hancock en gång hetsat mot sin flickväns franska bulldogg i en spalt avsedd att vara skämtsam. Så är det förstås inte: Nyan försöker alltid förhålla sig strikt neutral i den urgamla kampen mellan korkade hundar och intelligenta katter.

(Vi ber tusen gånger om ursäkt för föregående mening. Men krönikor får som sagt vara personliga.)

Ett motsatt missförstånd uppstår ibland kring ledartexterna. Här förleds läsaren ibland att tro att det är den enskilde skribenten som uttrycker sina personliga åsikter om vaccinationer, politik, klimatkriser eller genusfrågor på upp till 5000 odrägliga tecken.

Så är inte heller fallet. Alla ledarämnen diskuteras noggrant, med chefredaktören/ansvarige utgivare inkopplad och inte sällan i plenum med övriga ledarskribenter, innan de godkänns och formuleras.

Hursomhelst: Vi som skriver alla dessa texter hoppas slutligen att de, sedda på håll, bildar en större väv. En väv som helt enkelt heter Nya Åland.

”Nyan försöker alltid förhålla sig strikt neutral i den urgamla kampen mellan korkade hundar och intelligenta katter.”