DELA

Bröstsugning prövas av HD

VA???!?
Det var min reaktion när jag läste en liten notis i Hufvudstadsbladet i lördags. Jag höll faktiskt på att både trilla av stolen och sätta morgonkaffet i vrångstrupen.
”Bröstsugning till HD” löd rubriken.
Notisen handlade om att en patient – en ung kvinna – och åklagaren i Brahestads tingsrätt har fått tillstånd att lämna in besvär i ett mål till Högsta domstolen. Bakgrunden är följande:
En manlig läkare i Brahestad hade undersökt kvinnans bröst med ultraljud eftersom hon hade bröstsmärtor. Efter undersökningen hade läkaren klämt på brösten, berömt dem och till sist sugit på kvinnans ena bröstvårta.
Enligt egen utsago gjorde han det för att utreda om det kom vätska ur bröstet.
Patienten anmälde läkaren och åtal väcktes för sexuellt utnyttjande, ärekränkning och brott mot tjänsteplikten. Tingsrätten i Brahestad friade läkaren och ansåg att han inte gjort sig skyldig till något brott.
Patienten och åklagaren gick vidare till Rovaniemi hovrätt med ett nytt vittne, patientombudsmannen på det sjukhus där undersökningen skett, som berättade att läkaren dragit på sig ytterligare fyra klagomål. Två före bröstincidenten, två efter.

Det
hjälpte inte. Också hovrätten förkastade åtalet mot läkaren.
Om Högsta domstolen hade nekat patienten prövningstillstånd hade rättsskandalen varit ett faktum. Nu finns det åtminstone hopp om att tingsrättens och hovrättens domar upphävs och läkaren döms.
För vad är alternativet? Jo, att kvinnor som går till läkare överallt i hela landet riskerar att få sina bröstvårtor påsugna ifall läkaren anser att det ingår i undersökningen. Hu, säger jag bara.
Det är inte speciellt roligt att läsa en del av de kommentarer som bröstincidenten gett upphov till. Det var kvinnans fel som inte sa ifrån, och att polisanmäla en sådan bagatell var bara tokigt.
I andra kommentarer sägs andra saker. En ung kvinna skriver så här på sin blogg: ”Man kan inte få gå omkring och kränka folks integritet. Detta är bara ytterligare ett exempel på hur lite domstolarna verkar tycka att brott särskilt mot kvinnor behöver korrigeras”.

Veckan
efter hovrättens dom gick universitetssjukhusens bröstradiologer i Finland ut och fördömde ”undersökningsmetoden”. Enligt dem finns det ingen grund för att suga på ett bröst i en undersökning och de tycker att det är rent obegripligt att två rättsinstanser anser att det inte är en sexuell handling.
En av radiologerna, själv kvinna, kritiserar också de andra undersökningsmetoderna som läkaren använt sig av. Han hade först smort in kvinnans bröst med gel och sedan klämt på dem med båda händerna stående bakom henne.
Vad har de som dömer så här egentligen för värderingar? Kanske inte så konstigt att Finland ligger ljusår efter Sverige när det handlar om kön och makt!