DELA

Bortrationaliserad Gud

Från och med fredag finns Gud inte längre i tingsrättens sal. Hen är bortrationaliserad.

Inte bara på Åland förstås utan i hela landet. Både Gud och Bibeln åker ut med soporna. Det handlar om något så krasst som att spara domstolarnas dyrbara tid.

Så här är det fram till nyår: Om du är kallad som vittne i en rättegång och står där inför domstolen så får du välja mellan ed och försäkran. Vanligt folk som aldrig har vittnat förr vet inte vilken skillnaden är så domaren förklarar att i eden svär du vid Gud att tala sanning medan försäkran innebär att du intygar på heder och samvete att du ska säga det som är sant.

Vittnen brukar tveka och vela innan de bestämmer sig. Det är just den här tidstjuven som nu ska elimineras.

Gud ska bort.

När jag började bevaka offentliga rättegångar i jobbet för sisådär hundra år sedan var det den gamla skolan som gällde. Uppslagen bibel, två fingrar på och så spände domaren ögonen i vittnena och förestavade eden: Jag lovar och svär vid Gud den allsmäktige att jag skall vittna och giva till känna allt som jag i denna sak vet sant vara, utan att något därav förtiga eller något därtill tillägga eller däri ändra.

I försäkran är första raden utbytt: Jag lovar och försäkrar på heder och samvete.

Gott och väl att försäkran blir det som gäller i fortsättningen. Men varför, varför passade man inte på att samtidigt ändra ordalydelsen så att den blir begriplig för alla dem som står där och stammar och inte får till orden rätt – och det är långt över 90 procent av dem som besöker rättssalen första gången – och alldeles säkert inte efteråt vet vad de lovat?

Därför har tingsrätten numera börjat förklara med normalt språkbruk vad försäkran innebär efter att de ålderdomliga fraserna är avklarade – att man som vittne är skyldig att hålla sig till sanningen.

Hade det inte varit enklare om också den gamla försäkran hade kastats ut tillsammans med Gud och Bibeln? I stället kunde man säga så här: Jag lovar att säga det som jag vet är sant, och jag vet att om jag ljuger begår jag ett allvarligt brott som kan leda till att jag blir dömd.

Då fattar alla vad vittnesförsäkran innebär och domstolen sparar ännu mera tid. Så sätt igång och jobba på det, staten.