DELA
Foto: Porträtt Patrik Dahlblom

Besked från tingsrätten

Jag satt och sorterade tankarna för en spalt om en skjorta när mejlprogrammet plingade. Det var Kristina Fagerlund, lagman vid Ålands tingsrätt, som svarade på mina frågor.

Frågorna som jag hade dryftat i tidigare spalter var bristen på kaffeautomater utanför tingsrättssalen, där målsägande, vittnen, jurister och åtalade kan få vänta länge på sin tur. Ibland i journalisters sällskap.

Så här skriver lagmannen:

– Tingsrätten har utrett möjligheten att ordna en kaffeautomat i väntrummet. Tyvärr visade det sig att kostnaden för att ordna en kaffeautomat och service av denna skulle bli så hög att de beräknade intäkterna för kaffet inte skulle täcka kostnaderna. Min bedömning var att skattemedel inte skulle användas för att tingsrättens besökare skulle få kaffe. Emmaus returcafé är beläget i samma utrymmen som Brittas restaurang tidigare var. Det torde inte vara längre att gå den yttre vägen via gården till Emmaus än det var att gå den inre vägen till Brittas.

Trevligt att det gjordes ett försök. Fast om man sitter där utanför och vet att tingsrättens behandling börjar eller fortsätter när som helst vill man inte befinna sig borta på Emmaus returkafé.

Kanske vi som hänger utanför rätten någorlunda regelbundet kan turas om att ta dit en stor termos med muggar och andra tillbehör, åtminstone när vi vet att det blir långa sittningar.

Sen var det tavlan ”Rött”, som hänger så lågt på en vägg utanför rättssalen att den som sätter sig framför den kan använda konstverket som huvudstöd. ”Fullständigt oacceptabelt”, sade en lokal konstnär om hängningen.

Men så här skriver lagmannen:

– I samband med att tingsrätten fick tillgång till de renoverade utrymmena kontaktade jag Statens konstkommission med en förfrågan om det fanns möjlighet att få låna konst till tingsrättens allmänna utrymmen. Företrädarna för konstkommissionen begärde att vi skulle sända fotografier från våra utrymmen och sedan återkom de med förslag på konstverk och var de skulle hängas. Konstkommissionen ordnade transporten av konstverken från Helsingfors hit till Mariehamn och två företrädare från densamma var här och hängde upp alla tavlor.

Där ser man!

Konstkommissionens eget folk hängde upp ”Rött” och gav därmed sin välsignelse till placeringen. Det hade jag aldrig ens anat. Stort tack för det beskedet.

Dagens spalt skulle ha handlat om en skjorta som inte klarade säkerhetskontrollen vid ingången till tingsrätten. Men vi kan ta det vid ett senare tillfälle.