DELA

Bara invandrares brottslighet problem för ÅLD

”Nu lämnar Åländsk Demokrati politiken”, trodde jag det stod i insändarrubrik, men det var ”debatten” som lämnades.

Nåväl, jag konstaterar att ÅLD i debatten inte tagit upp problemen med misshandel och grovt rattfylleri, som enligt vad de själv framhållit är vanliga företeelser i det åländska samhället.

Så vanliga att 25 procent av ÅLD:s lagtingskandidater har dömts för misshandel och 25 procent för grovt rattfylleri.

– Både misshandel och grovt rattfylleri är relativt vanliga brott på Åland. Det är ju inte ovanliga saker och tillkrånglade och så /…/ Det visar att vi är vanliga människor som ställer upp, var kommentarerna från Åländsk demokratis initiativtagare Stephan Toivonen.

Toivonen kom in i lagtinget och jag har väntat på att han skulle initiera en debatt i parlamentet om hur man ska komma till rätta med detta samhällsproblem. Inte ännu i alla fall.

I insändarform har dock ÅLD ägnat sig rätt mycket åt brottslighet. Men inte åt brott som begås av ålänningar.

Ett insändarcitat om kansliminister Nina Fellman: ”Varje fall av sexuellt trakasseri, varje våldtäkt, varje misshandel och allt våld, som dessa asylsökanden kommer att göra sig skyldiga till är NF politiskt ansvarig för. Alla. Varje. För all framtid.”

Detta kommer alltså från ett parti/valmansförening som anser att en person som är dömd för misshandel har visat prov på så gott omdöme att denne är lämpad att representera gruppen i lagtingsvalet. Det ansvaret var tydligen inte så allvarligt.

I en annan insändare: ”På basen av nyhetsrapporteringen i media förefaller det som om en del av de, som kommer till Finland för att söka asyl har med sig en värdegrund, som skiljer sig väldigt mycket från den åländska / nordiska.”

Vi ska verkligen hoppas att de asylsökande har en annan värdegrund än den som 50 procent av Åländska demokratis lagtingskandidater har.

Och nästa citat:

” Vi inom Åländsk Demokrati vill värna om våra traditioner, sedvänjor och värderingar. Så som de tar sig uttryck bl.a. i form av hemfrid, kvinnofrid, jämlikhet och demokrati”

På vilket sätt värnade man om detta genom att ställa upp en misshandelsdömd som lagtingskandidat? Att domen fanns kände Toivonen till när nomineringen gjordes, har han själv sagt.

Jag kan inte förstå det på annat sätt att det inte är brottsligheten i sig som stör ÅLD, det är först om den utövas av invandrare som den blir ett problem.