DELA

Att leva under existensminimum

Fyra amerikanska studenter genomförde ett experiment 2012, de skulle leva på en dollar var per dag. De skulle alltså dela den verklighet som nästan en miljard av världens fattigaste människor befinner sig i hela tiden.

Projektet pågick i 54 dagar i en by i Guatemala och utmynnade i filmen Living on one dollar.

För att projektet skulle efterlikna verkligheten så mycket som möjligt så samlade de fyra studenterna ihop en pott på 216 (54/4) dollar och varje dag drog de en lapp ur en mössa med en siffra på. Siffran kunde variera mellan 0-9 dollar om dagen för så ser verkligheten ut för grannarna i Guatemala. Vissa dagar får de möjligheten att jobba eller sälja lite av de grödor som odlas, andra dagar får de inte in några pengar alls.

Med en sådan osäker framtid är det omöjligt att ta sig an långsiktiga projekt. Pengarna måste spenderas för att få mat för dagen eller på nya frön. Barnen får inte möjlighet att gå i skolan för det kostar för mycket och pengarna måste gå till den direkta överlevnaden.

Studenterna försökte ta ett lån från en konventionell bank men banken krävde att låntagare ska kunna uppvisa bankkonton, identitesbevis och bevis på en fast inkomst. Så gott som alla i byn saknar sådana uppgifter och kan inte ta sig ur sin situation med hjälp av banklån.

Den enda bufferten som finns är banker som erbjuder mikrolån, till exempel Grameen bank som har specialiserat sig på att låna ut små belopp till människor i extrem fattigdom.

1,25 dollar om dagen ett mått för gränsen för extrem fattigdom som har tagits fram av världsbanken. Situationen för vår världs allra fattigaste har förbättrats de senaste tio åren och FN:s milleniemål att halvera den extrema fattigdomen före 2015 uppnåddes redan 2010. 1990 levde 1,91 miljarder människor under den absoluta fattigdomsgränsen.

Men det är till föga tröst för de som fortfarande befinner sig längst ner i den ekonomiska apparat som vår värld i dag består av. Världens rikaste procent äger nu 48 procent av världens samlade rikedomar och Carlos Slim, den rikaste av dem alla, är värd 69 miljarder dollar.

Jag undrar vad han ska göra med alla de där pengarna.