DELA

Ändamålet helgar inte medlen

I förra veckan röstade Mariehamns fullmäktige för övervakningskameror i skolmiljö. Fördelarna är uppenbara. I och med så kallade ”trygghetskameror” kommer man med enkelhet att kunna fastställa den skyldige till klotter på väggen och kanske rentav minska förekomsten av fysisk mobbning.

Att kameraövervakning redan finns, till exempel i en skola i Vasa och i rikssvenska skolor, ses som ett bevis på ett fungerande koncept.

Enligt bildningsdirektör Kjell Nilsson har idén med kameraövervakning tagits emot positivt av både elevråd och hem- och skolaföreningarna.

Detta till trots så finner jag tanken med övervakningskameror som synnerligen orimlig.

Det är givet att det finns fördelar med ett samhälle som övervakar våra minsta steg. En kamera i varje gathörn, datachip inopererade i våra nackar och om polisen hade rätt att när som helst klampa in i våra hem och arbetsplatser skulle det med all säkert minska kriminaliteten i vårt samhälle. Varför inte storsatsa och inrätta till en allomfattande DNA-bank?

Vilka vinster skulle vi inte ha att hämta gällande uppklarandet av brottslighet? Men det skulle kosta vår integritet och det är ett alldeles för högt pris att betala.

Vår personliga integritet är på intet sätt något att ta för givet. Fråga den som bor i en diktatur. Därför måste vi vara noga med att värna om den. Det är sorgligt hur de vuxna väljer att offra de ungas integritet.

Vill du ha kameraövervakning på ditt kontor? Om det känns att orimligt blir det följaktligen orimligt att det ska finnas på skolorna.

Skolan är elevernas arbetsplats. Det är ett mantra som åtminstone predikades till mig under min skoltid för att få oss elever att ta större ansvar för våra studier. Hur som helst är skolan den plats där eleverna tillbringar en stor del av sin tid och där de ska känna sig välkomna.

Att det förekommer problem i skolan förnekar knappast någon, men övervakning är inte lösningen. Den trygghet som kameraövervakning frambringar är falsk och ytlig och löser inte roten till problemen. Mobbningens närvaro behöver inte synas utåt. Man känner den på sig.

Kameraövervakning ska endast tas i bruk som en sista lösning. Det finns andra sätt att arbeta för en tryggare arbetsmiljö för våra skolelever.