DELA

Åland på finska

”Tuhansien saarten maa” är det budskap som Ålands turistförbund just nu sprider på stora affischtavlor i södra Finland. Det har inte funnits plats för någon svensk information. Och det är inte första gången, redan i fjol förekom en del lessna kommentarer i pressen. Man tyckte att det enspråkigt svenska Åland svek de utsatta finlandssvenskarna och bidog till att ytterligare förfinska den offentliga miljön.

I Nyans artikel
från presskonferensen kring årets kampanj förklarades från turistförbundets sida att man inte ville dela upp texten ”som är kort och som säkert finlandssvenskarna förstår”.
Det ansågs också att effekten av det korta budskapet skulle försvinna med text på två språk! Som ett litet plåster på såren framhölls dock att man i logon som finns på affischerna använder namnet Åland och inte Ahvenanmaa. Och i utskick och annonser riktade till finlandssvenskar används alltid svenska. Vilken tröst. Det fattas väl bara att man skulle annonsera på finska i Hufvudstadsbladet!

De argument
som turistförbundet använder är de samma som finskspråkiga annonsörer och marknadsförare kommer med när man försvarar enspråkig finsk reklam. ”Finlandssvenskarna förstår ju ändå finska”. Allt oftare går det också så att finskan kompletteras med engelska. Webbadressen ”visitaland.com” har också fått plats på de de åländska affischerna.
Särskilt i storstadsregionen Helsingfors-Esbo-Vanda känner sig finlandsvenskarna trängda i dag. De är sextiotusen, mera än två Åland, men tenderar ändå att försvinna ändå i det finskspråkiga flertalet. Särskilt illa ställt är det numera med svenskan i det offentliga rummet. Allt fler affärer, allt fler reklammakare resonerar som Ålands turistförbund och skyltar utåt enbart på finska.

Det man inte
begriper är att det handlar om mycket mer än att förstå. Visst är det väl så att många finlandssvenskar i denna del av landet tämligen obehindrat läser finska (och att man själv har alltför lätt att slå över till finska i tid och otid), men ändå känns det i själen när man möter enbart finska budskap där det med lite god vilja borde finnas rum också för svenskan. Kärleken till det egna modersmålet är stark.
För något år sedan förnyade Finnair sin påannonsering i flygen och gjorde en ny rangordning av språken så att engelskan följde på finskan. Svenskan förpassades till tredje plats. Vi var många som reagerade. Inte för att svenskan skulle ha försvunnit, för den fanns ju där, utan för att svenskan i det tvåspråkiga Finland inte skall komma efter engelskan. Finnair skall ha ett stort tack för att man insåg sitt misstag och snabbt rättade till saken.

Nu kan man förstås
säga att det enspråkiga Åland gör precis som det vill för att marknadsföra sig, men klart är att finlandssvenskar kan känna sig svikna när detta ursvenska landskap väljer att köra enspråkigt finskt.