DELA

Sökes: villig kandidat att upprätthålla demokratin

Det blir allt sämre med kandidater till riksdagsvalet i april.
Efter att landshövding Peter Lindbäck nu gett sitt slutgiltiga beslut att inte ställa upp (vilket ju varit känt redan en längre tid), finns det en enda säker kandidat, den sittande riksdagskvinnan Elisabeth Nauclér.
Hur man än ser på hennes kandidatur är det naturligtvis ett ynkedomsprov av de åländska partierna om man misslyckas med att få fram tillräckligt högprofilerade människor för ett uppdrag som i alla andra regioner är både eftersträvansvärt och statusfyllt. Det är givetvis de åländska partierna som ska visa väljarna att de vill vara med och bestämma, även i de fall de vet att det finns en förhandsfavorit som med största sannolikhet kommer att vinna.

Än så länge finns inget som inte tyder på att så är fallet. De politiskt aktiva på Åland med tillräcklig kapacitet för ett riksdagsuppdrag är inte många – det är ju knappt så det räcker med kompetent folk att fylla alla ministerposterna när man enligt vårt parlamentariska system delar upp i regering och opposition.
Det lilla samhällets styrka och absoluta svaghet är att enstaka personers kapacitet blir helt avgörande på vissa poster. Egenskaper som förmågan att fatta svåra beslut, att leda andra, att delegera, att kommunicera sitt budskap är inte alla förunnade, och alla de som har dem samlas inte i politiken. Tvärtom, är man ibland frestad att säga.

Av de namn som nämnts förutom Peter Lindbäck är förstås Gunnar Jansson (Lib) värd att fundera på. Skulle han ställa upp för en period till i riksdagen, skulle han utan tvekan bli vald. Erfarenhet har han så det räcker och blir över.
Förutom det är det ganska…tomt. De som kan eller skulle kunna, vill inte. Så, var finns alternativen?

Kanske borde de åländska partierna kasta näten lite vidare och försöka vaska fram en kandidat till riksdagen ur en annan grupp än sin egen, som till största delen består av politiker eller tjänstemän.
Kanske är det näringslivet som ska släppa till en motkandidat till Elisabeth Nauclér? Kanske en meriterad skolledare, en forskare, en företagsledare – en som kan och vet något om verkligheten utanför politiken? Kanske Gyrid Högman, eller Janne Holmén eller Daniel Dahlén?
Nej, åh nej, jag har inte frågat någon av dem och har ingen aning om det är rimligt. Förmodligen inte. Men någon borde ställa frågan.
Någon borde, utan partiglasögonen ständigt på näsan, se sig om efter kandidater som kan göra något bra för Åland i Helsingfors, inte öka chanserna för valframgång för ett åländskt parti på Åland.

Sökes: driftig, språkkunnig och socialt begåvad person med intresse för samhällsfrågor, ekonomi och juridik. Du bör vara beredd att bo i Helsingfors i veckorna, sätta dig in i ett helt lands angelägenheter och samtidigt driva Ålands särintressen. Du blir aldrig profet i ditt hemland, det vill säga där du är vald, men kan genom idogt arbete skapa dig en nisch i internationella och nationella sammanhang.
Utgångslön är 5.680 euro per månad plus kostnadsersättning för boende i huvudstaden.
Intresserad? Ta genast kontakt med ett stort åländskt parti. De behöver dig.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax