DELA
Foto: Jonas Edsvik

Snusfrågan är allt mer intressant för rikspolitiker

Allt fler riksdagsledamöter vill legalisera snusförsäljning.
Men även om det finns goda argument är det föga troligt att EU skulle ge vika i frågan.

Kampen om snuset var ihärdig men fruktlös för Ålands del under 00-talet. Envishet, lagstiftningsförsök och snusupprop till trots – David besegrade inte Goliat, det blev som EU ville och snus förbjöds på Åland, liksom försäljning på åländskt vatten förbjöds.

Då gav Finland Åland kalla handen. De var inte intresserade av att försvara det åländska snusandet. Snus tycks då ha varit något av en icke-fråga i riket, men det verkar som om det har förändrats.

Enligt en undersökning utförd av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Philip Morris Finland Ab samt Tobaksindustriförbundet ökade den lagliga införseln av snus med 23 procent samtidigt som importen av cigaretter sjönk med 30 procent mellan 2017 och 2018. Med jämna mellanrum kan vi dessutom läsa om snussmuggling i stora kvantiteter.

Bland annat Svenska folkpartiets ungdomsförbund Svensk ungdom har drivit frågan om att Finland borde ansöka om dispens från EU för att få tillåta snusförsäljning, och nu tycks allt fler riksdagsledamöter sälla sig skaran, enligt en enkät som finska Yle låtit göra.

De som vill släppa snuset fritt är i minoritet men finns utspridda över hela partikartan, från Vänstern till Sannfinländarna. Harry Harkimo från Liike Nyt, rörelsen som nyligen meddelade att de blir ett parti, tycker att Finland inte borde låta Sverige ta hela vinsten i form av skatteintäkter. De Grönas Atte Harjanne menar att snus inte bäst bekämpas genom förbud och att man istället borde göra det beskattningsvägen.

Vänsterpartiets Merja Kyllönen uppger att hon kommer att lägga fram ett förslag till regeringen om att Finland skulle förhandla fram ett specialtillstånd för snusförsäljning och anser att snus åtminstone borde få säljas på finskt vatten.

”Vi klarar inte längre av att handskas med det här problemet. Snusandet ökar, särskilt bland minderåriga. Jag har till och med hört fall där använt snus säljs vidare”, säger hon till Yle.

Att allt fler och dessutom i yngre åldrar snusar är givetvis inte bra, en legalisering riskerar att öka användningen ytterligare och det skulle gå stick i stäv med Finlands mål om att bli rök- och snusfritt år 2030. Att snusa är hälsovådligt och tobaksodling tär på vår miljö och vårt klimat.

Trots detta kan man inte heller blunda för argumenten för ett uppluckrande av EU:s snusförbud.

Snus är ohälsosamt men samtidigt betydligt mindre farligt än rökning. Det är motsägelsefullt att tillåta försäljning av cigaretter och förbjuda snuset, liksom det var inkonsekvent att Sverige, men inte Åland beviljades ett undantagstillstånd för försäljning av snus år 1995. Snusandet har ökat under förbudstiden och en legalisering skulle troligen innebära tiotals miljoner euro i skatteintäkter.

Det verkar dock föga troligt att EU skulle röra på sig i frågan. Otaliga försök har gjorts genom åren, av Europaparlamentariker, den svenska regeringen och inte minst snustillverkaren Swedish Match, men svaret har alltid varit detsamma: NEJ.

EU-kommissionen drog år 2012 Danmark inför rätta eftersom landet inte förbjudit snusförsäljning och Swedish Match fick i november ett fjol ännu ett avslag.

Det finns ingenting som tyder på att finländska försök skulle vara mer framgångsrika.