DELA

Snart världsrekord i lönlös golfplanering

Prästgårdsmarkerna i Finström. Föglö. Brändö Lappo. Godby-Ämnäs. Jomala gård. Och Stornäset.
Att få till stånd en ny golfbana på Åland är inte lätt.
Till detta finns två orsaker, sammanlänkade och tills vidare olösta.
Den första är finansieringen. Den andra är markfrågan.
Landskapsregeringen är beredd att finansiera en golfsatsning till 30 %. Det finns intressenter inom näringslivet, men inte till vilken bana som helst, och inte utan att en del av kostnaderna kan täckas genom högklassigt golfnära boende, i klartext fritidsbostäder för golfintresserade rika människor, gärna med strandläge.

Sådana lägen växer inte på träd, särskilt inte när man helst vill hitta en placering så nära golfbanan i Kastelholm som möjligt, för att också få driften så effektiv som möjligt med Ålands golfklubb som driftsansvarig.
Godby-Ämnäs-alternativet föll på markfrågan. För centern, och särskilt Salmén-falangen inom centern, var det omöjligt att svälja de markbyten som varit nödvändiga för att ro projektet i land. Att byta jordbruksmark mot golfmark, gick inte, just där.

När Åländsk center lanserade Stornäset i Sund som ett alternativ var det delvis för att rädda center-hedern i golffrågan. Något skulle man ha att komma med när man sade nej till ett vettigt alternativ med tämligen luddiga motiv.
Möjligen hade man inte riktigt tänkt igenom saken. Det är nämligen i dag svårt att se hur centern med sin nuvarande policy i fråga om jordförvärvsfrågor ska kunna driva på en golfbana som uttryckligen skulle finansieras med den typ av fritidsboende i aktiebolagsform som bland andra Gun Carlson (C) i jordförvärvskommittén ställt sig så negativ till.

Driver man Stornäset vidare som ett seriöst alternativ hamnar centern i en ideologiskt omöjligt sits, på kant med sina egna grundläggande värderingar.
För det andra regeringspartiet, liberalerna, är golffrågan inte särskilt mycket enklare. Liberalerna har tidigare profilerat sig som ett parti som värnar inte bara miljö- utan också kulturmiljöaspekter. Golfbana på Stornäset har redan väckt en kraftig folkopinion mot projektet. Där liberalerna tidigare förespråkat region- och markplanering är man nu påtagligt tysta, väl medvetna om centerns tidigare motstånd till detta.

Två saker måste till om stora framtidsprojekt på Åland någonsin mer ska förverkligas.
1. Jordförvärsvreglerna måste luckras upp och/eller förtydligas. Om inte, kan framtida turistiska satsningar inte genomföras, eftersom det är just exklusivt fritidsboende som efterfrågas, gärna i anslutning till olika anläggningar som kan stå för service och underhåll. Vill man inte ta itu med denna fråga av ideologiska skäl bör man göra det väl medveten om vad man väljer bort.
2. Vi måste få en markplanering värd namnet. Stora, bra, intressanta projekt faller gång på gång platt till marken för att grundförutsättningarna för ett genomförande saknas. Det går inte att förutse vad marken kan användas till, det går inte att hänvisa till kunskap eller fattade beslut och det går inte att med stöd i planering avskriva vissa områden som olämpliga. Allt går att diskutera, men inget är möjligt.
Hade det jobbet varit gjort hade planerna för Stornäset aldrig nått så här långt.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax