DELA

Smakbyn visar vägen för turist-Åland 2.0

I fredags kom Åsubs statistik om övernattningar på Ålands hotell.
Det var ingen rolig läsning. I oktober föll antalet hotellnätter med 14 procent, sett över hela året har det försvunnit nästan 18.000 nattgäster.
Nog för att det är de stora företagen som driver runt Åland, men turismen står för en icke oansenlig del av landskapets och näringsidkarnas intäkter. Med färre gäster på Åland faller också intäkterna.
Så vad göra? Satsa!

Förra veckan invigde Michael Björklund den första delen av sin smakby med utsikt mot slottet i Kastelholm. En dyr investering, men en välkommen sådan. I smakbyn smälter han samman kulturhistoria och framtidstro i en gryta som borde ge oss alla hopp om en framtid där människor ser Åland som ett naturligt, men framför allt, spännande och givande resmål.
Björklunds vision om att samla lokala producenter som säljer sina produkter direkt till kunderna, spännande och rustik matkonst och genuina miljöer ligger nästan löjligt rätt i tiden.
Att kombinera klassiska miljöer och mat med ett framtidslabb för att utveckla nya smaker till dryck och bespisning kommer att väcka nyfikenhet långt utanför norra Åland. Det är inte minst Björklund själv en garant för med sina uppskattade tv-program.

Men det finns ett problem: det minskande antalet övernattningsställen av klass. Havsviddens vd, Mikael Kraft, har många gånger påpekat den ökande bristen på hotell och stugbyar av högra kvalitet, och har närmast skrikit efter konkurrens till Havsvidden. Allt för att han ser att med ett ökat utbud skulle fler lockas hit. Det handlar således inte om att slåss om befintliga kunder, utan att sikta på att göra kunderna fler.
Det gör man genom att bredda utbudet, att få Åland att framstå som en närmast oemotståndlig oas av närhet, skönhet och lugn.

I slutändan kommer det, som så ofta, handla om att de styrande i landskap och kommuner visar tro på, och vilja till, nya projekt som sätter Åland på kartan. I fallet med smakbyn har Björklund upprepade gånger försökt att få köpa mer mark för kommande utbyggnader av smakbyn, men fått nej. Fornminnesskyddad mark har det hetat, viktigt att bevara öppna agrara landskapet och hålla marken fri från bebyggelse och moderna anläggningar har det hetat andra gånger.
Lagar sätter emellanåt stopp för planer. Det finns områden som måste skyddas, och miljöer som inte ska exploateras. Ibland måste man också säga nej till byggnader för att de inte passar in i landskapet och övrig bebyggelse. Men finns den politiska viljan brukar man kunna lösa också de hårdaste knutar och hitta vägar som alla parter kan vara nöjda med.
Viktigt är också att Visit Åland hittar sin nya form. I dagsläget är styrelseordföranden också vd vid sidan av de egna projekten. Det är inte en långsiktig lösning för Ålands ansikte mot omvärlden. Devisen ”syns man inte finns man inte” gäller förstås också för turismnäringen på Åland, och Visit Åland är den kanal som bäst kan förvalta att marknadsföra fredens öar som också kulturens, matens, naturens och njutningarnas öar.
När samhället hjälper dem som är villiga att ta risker för att utveckla, kommer vi att se effekter.
Då kommer fler smakby-projekt och Havsvidden-hotell att slå upp portarna.
Och då kommer folket.

Jonas Bladh