DELA
Foto: Søren Sigfusson/norden.org

Slutna led i Norden mot virus eller mot människor?

”För att bygga upp tilliten för samarbetet på nytt krävs tydliga budskap från de nordiska länderna,” skriver Nordiska rådets president, Bertel Haarder, apropå pandemin. Rådet föreslår ett nordiskt beredskapsnätverk för att förebygga kriser och bädda för kontinuerlig informationsutväxling länderna emellan. Det kan behövas.

Ingen har missat att de nordiska länderna valt olika vägar för att bekämpa pandemin, och att ”landet lagom” Sverige är det som avvikit allra mest. Samma 22 forskare som skrev en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter den 14 april förra året återkom i går med en uppföljare, där de berättar om sitt fortsatta arbete för att påverka landets strategi i en annan riktning.

De medger att den svenska hållningen långsamt har justerats, så att man nu går med på att symtomfri smittspridning och luftburen smitta existerar och att munskydd hjälper. Enligt forskarna är det dock få svenskar som bär munskydd.

”Vi har inte, som i andra länder, nått den nivå av munskyddsbruk där den som inte bär det anses vara hänsynslös. Det sociala trycket går här i motsatt riktning,” skriver de, och summerar att Folkhälsomyndigheten och regeringen hela tiden gjort för lite för sent och att man nu bör göra allt för att tvinga ner smittotalen. Enligt uppgifter från Eurostat hade Sverige en överdödlighet på 7,7 procent under 2020, att jämföra med 1,5 för Danmark, 1,0 för Finland och 0 för Norge.

 

De nordiska länderna förutsätts stå varandra nära. Men när pandemin bröt ut verkade ingen ha tänkt på att samordna smittbekämpningen på ett sätt som tillät nordbor att resa fritt inom regionen. Efter över ett år av pandemi känns det närmast som en utopisk tanke, och förklaringen är väl enkel: varje land ville slå en ring runt sin egen befolkning och sitt eget sjukvårdssystem.

Eftersom det kan vara svårt för ett nordiskt beredskapsnätverk att hindra länderna från att sätta sina egna system i första rummet gör rådet troligen klokt i att inrikta sig på förebyggande åtgärder och informationsutväxling.

 

Men pandemibekämpning är inte den enda frågan där de nordiska länderna valt olika vägar. I vintras gick Danmarks socialdemokratiska statsminister Mette Frederiksen ut och sa att regeringens mål var noll asylsökande, och i dagarna har man som enda land i Europa börjat dra tillbaka uppehållstillståndet för syriska flyktingar. FN:s flyktingråd och Amnesty kritiserar beslutet hårt, men enligt Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod (S) finns det delar av Syrien som danska myndigheter bedömer som säkra.

Samtidigt i Sverige har Moderaterna lagt fram 100 förslag till en ny integrationspolitik. En bärande tanke är att invandringen över tid ska gagna Sverige, och att huvudregeln blir tillfälliga uppehållstillstånd. Invandrare som vill skapa sig ett liv i Sverige måste först kunna försörja sig och även sina anhöriga, om de vill leva med dem. Kristina Lindqvist, kolumnist i Dagens Nyheter, skriver:

– Det man gör när man knyter permanent uppehållstillstånd till jobb och försörjningskrav till anhöriginvandring är nämligen att tvinga fram en armé av desperat arbetskraft som inte bara kämpar för att försörja sig, utan också för att få leva i trygghet tillsammans med sina familjer. Risken för utvisning kan möjligen påverka hur benägen en människa är att låta sig utnyttjas.

 

Det är ingen högoddsare att nästa svenska regering domineras av Moderaterna och Sverigedemokraterna, och det ligger nära till hands att en sådan regering snabbt följer Danmark i spåren med att minimera flyktingmottagandet. I Finland var Sannfinländarna största partiet i Yles senaste mätning.

En nedslående, och smått absurd, tanke är att de nordiska länderna kanske har lättare att hitta en gemensam linje när det gäller att stänga ute människor som flyr för sina liv än att stänga ute smittsamma virus.

Kanske Nordiska rådet borde plädera för två beredskapsnätverk: ett för att förebygga pandemier och ett för att de nordiska länderna ska ta sitt ansvar för människor på flykt.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp