DELA
Foto: Joakim Holmström

Sluta sprida konspirationsteorier

Det finns en föreställning om att mediabolag fungerar precis som vilka bolag som helst.

Det stämmer inte.
I det senaste numret av Ålands Sjöfart skriver lagtingsledamoten, journalisten och utgivaren Jörgen Pettersson (C) om den mycket omskrivna affären i Alandiabolagen. I samma artikel påstår Pettersson att innehållet i både tidningen Åland och Nya Åland skulle påverkas av storägare Anders Wiklöf.

– Det som hände på Ömsens bolagsstämma var ett tydligt samarbete mellan å ena sidan Viking Lines styrelseordförande Ben Lundqvist och kommersrådet Anders Wiklöf. Det är i det här sammanhanget inte ointressant att de två kamraterna tillsammans äger 42 procent av lokala mediehuset Ålandstidningen. Wiklöf är dessutom 70-procentig ägare i Nya Åland och drar sig sällan för att dela med sig av hur tidningarna ska agera i olika frågor. Därför dröjde det heller inte länge innan ledarsidan på Ålandstidningen valde att ta ställning i konflikten genom att ställa sig på sina storägares sida, skriver Pettersson i Ålands sjöfart.

Det verkar finnas en föreställning om att tidningarnas storägare efter eget huvud kan diktera vilken bevakning och vilken linje tidningarnas redaktioner ska hålla i olika sakfrågor.

Det är dags att den här myten går i graven en gång för alla.

Låt oss vara tydliga . Wiklöf har makt över vad redaktionen kan skriva. Han har lika stort inflytande som lantrådet, riksdagsledamoten eller andra företagsledare, ja vilken annan människa som helst.

Den makten har han genom att välja om han svarar på frågor eller inte. Han väljer också hur utförliga dessa svar blir. Han väljer om han svarar i telefon när journalisterna ringer, precis som alla andra personer vi är beroende av för att få information.

Att storägaren däremot har något att säga till om beträffande vilka nyheter redaktionen väljer att skriva om är fullständigt felaktigt, och borde inte vara någon överraskning för Pettersson med gedigen erfarenhet av branschen.

I det specifika fallet med Alandiabolagen är Wiklöf en av aktörerna. Att Nya Åland skriver om en gammal maktstrid som har flyttat till en ny arena (det är samma män som tidigare har kämpat om inflytande i både Ömsen och Ålandsbanken) är förstås självklart. Det finns ett intresse i det åländska samhället och når inte allmänhetens kännedom utan journalister.

Det som däremot är journalistikens uppdrag är att belysa alla sidor.

Därför har Nya Åland i samband med vår bevakning av frågan publicerat intervjuer med Anders Wiklöf och Nils Lampi (företrädare för Wiklöf Holding), Dan-Erik Woivalin (vd för Ömsen), Johan Dahlman (tidigare vd i Alandiabolagen), Tomas von Rettig (vd för Rettig group) och Jan Hanses (vd för Viking Line).

Nya Åland har inte heller tagit ställning i frågan på ledarplats. Vi har ingen ”linje” i den här frågan, vi har inte valt sida.

Att en storägare har stort inflytande i ett bolag kan tyckas självklart i alla branscher. Ägaren kan komma med vinstkrav, med besparingskrav eller på andra sätt meddela ledningen hur man önskar att bolaget ska skötas ekonomiskt. Och det är klart att storägare har inflytande i hur bolaget styrs även i de åländska mediehusen.

Men det ägarinflytandet når inte redaktionen utan stannar hos vd:n (som inte heller har något inflytande hur redaktionen prioriterar sina resurser). Och det är den stora skillnaden mellan nyhetsförmedlare och många andra bolag.

Artikeln i Ålands Sjöfart är inte det enda tillfället som Pettersson har valt att dryfta dessa teorier. Även i samband med lagtingets mediepolitiska debatt har han formulerat liknande åsikter.

Frågan är vad han har för vinning i att göra det. Ska budskapet då vara att Ålands Sjöfart är en mer oberoende tidning, en som faktiskt kan säga hur det ligger till?

Ålands Sjöfart ägs av Förbundet för Ålands Sjöfart r.f. med bland annat representanter för Viking Line, Godby Shipping och Rederierna i Finland i styrelsen.

Om man vänder Petterssons egen logik emot honom, hur mycket mer objektiv är han som publisher (alltså både vd och ansvarig utgivare) för en tidskrift som åtminstone delvis ägs av ovan nämnda organisationer?

Och det underlättar inte att personer som Pettersson, som har maktposition i det åländska samhället, tycks vilja spä på dessa konspirationsteorier.

Nej, lägg ner det där snacket om att Wiklöf styr vad tidningarna skriver. Förutom att det inte är sant är kontraproduktivt och undergräver legitimiteten för en bransch som redan tvingas tampas med alternativa ”nyheter”.

Tyck till om vad vi skriver, och hör av er när ni inte håller med. Men koppla inte ihop rapporteringen med någon bakomliggande hemlig agenda.

Det är en konspirationsteori vi klarar oss utan.