DELA
Foto: Johan OrreVÄRRE ÄN BEFARAT Vårdöbron är i sämre skick än vad man visste före den senaste undersökningen. Nu torde det inte längre finnas något tvivel, det behövs en ny bro.

Sluta käbbla, bygg en ny bro till Vårdö

Vårdöbron är ett ruckel. Det är dags för en ny bro.
Moderaterna valde att ta strid mot sina regeringskollegor i Centern och Socialdemokraterna och sa nej till en ny bro till Vårdö. En reparation av den gamla skulle duga gott. Liberalerna och Ålands Framtid höll med.

I lagtinget kompromissade man dock, och tillsatte en tredje (!) utredning av bron, för att få ytterligare information om bropelarnas och broplattornas kondition.

Nu är utredningen gjord, och det är ingen munter läsning för motståndarna till en helt ny bro. Alla bropelare, inte bara två som tidigare sagts, måste renoveras. De är i så dåligt skick att det inte ens är säkert att det går att reparera dem. Lägg därtill själva locket, brobanans, genomusla kondition så ska det till en ganska envis för att inte se att en ny bro behövs.

Moderaterna, Liberalerna och Ålands Framtid valde att se bortom experternas utlåtanden, konstaterade att en renovering – då – skulle kosta cirka 4 miljoner mindre än en ny bro men att den också skulle hålla hälften så länge. Det blev politik som fick fälla avgörandet i stället för experter.

Nu står man med byxorna nere och det lär svida, så här fem månader före valet.

Vårdö och vårdöborna är förstås beroende av sin bro. Om bron ska renoveras kommer vägen till och från Vårdö att vara begränsad. Precis som Kommunstyrelseordförande Jarl Danielsson säger i gårdagens Nya Åland bör man också räkna in de indirekta kostnader en renovering skulle innebära för Vårdö, vårdöborna och det lokala näringslivet.

Men mest av allt borde man tänka samhällsekonomiskt. Nu kommer, enligt landskapets bro- och hamningenjör Ian Bergström, renoveringskostnaden att stiga. Men redan när lagting och landskapsregering behandlade frågan förra gången borde man ha kunnat räkna på fingrarna vilket alternativ som var bäst för samhället på lång sikt. En renovering ska hålla i 40–60 år, och kosta 5,7 miljoner. En nybyggnation skulle kosta 9,7 och hålla i 120 år.

Räknat på redaktörsfingrarna blir det senare en lägre kostnad per levnadsår för bron. Men det kräver år andra sidan mod att ta ett sånt beslut.

Just sådana här frågor är oftast svårast för folkvalda att ta. En större kostnad nu, som ger en lägre kostnad på sikt.

Det är samma sak med till exempel digitaliseringen av landskapets system. Det blir en stor startkostnad när ny, men mycket bättre, digital infrastruktur ska byggas upp. Men inbesparingen kommer senare. Det gör att det som kommer att bli ett plus i senare bokslut, ger ett minus i dagens. Det kräver som sagt mod att ta kostnaden direkt, i stället för att skjuta dem till kommande beslutsfattare.

Just nu sammanställer de senaste utredarna (den nya utredningen har för övrigt kostat skattebetalarna runt 150 000 euro att lägga till tidigare utredningsnotor för Vårdöbron) sin slutrapport. Det kommer ta ytterligare några veckor. Sedan ska avdelningen bereda ärendet innan det lämnas till lagtinget för beslut. I den bästa av världar kan detta ske före sommarlovet, men mer troligt är kanske att det blir först i höst frågan kommer upp.

Under tiden åker Vårdöborna med allt större oro över en bro som för varje expertutlåtande blir i sämre skick än den var tidigare.

Det är dags för en ny bro.