DELA

Slut på den momsfria handeln över Åland?

Helt överraskande kom det inte, förslaget att sänka golvet för moms. Så säger de som är insatta.
Men kunde det ha undvikits?
När Finland gick med i EU var det olönsamt att bära upp mindre summor än 10 euro i moms. Nu skall det ge klirr i kassan att ta upp så litet som 5 euro. Eller så vill någon täppa till den momsfria postorderförsäljningen. I vilket fall som helst arbetar finansministeriet med en lagändring, som skulle innebära ett stort inkomstbortfall för det åländska postverket.
Frågan är inte ny. När Åland gick med i EU och fick sina undantag så började förlag och postorderföretag få upp ögonen för att det kunde löna sig att posta försändelser på Åland. Då fick man ner priset för att momsen föll bort på varor billigare än 45 euro.
2001, när dåvarande svenska statsministern Göran Persson besökte Åland, tog han upp den här skatteflykten. Vid det laget hade ett 15-tal företag etablerat sig på Åland för att komma undan moms, vilket i sin tur innebar att den svenska statskassan gick miste om miljoner i intäkter.

Samtidigt höll också EU-kommissionen ögonen på postorderhandeln i Europa, som genom att utnyttja olika kryphål kom undan moms på flera miljarder euro per år, ansågs det.
Den gången var inte Åland särskilt utpekat. Det var åtminstone beskedet från finansministeriet.
Men det påstås att ministeriet hade en proposition på gång också då om att dra ner gränsen för när moms bärs upp. Det blev emellertid inget den gången. Det verkade tvärtom som om myndigheterna runt omkring oss hade slagit sig till ro med detta sakernas tillstånd på Åland.

Så i år började centerledamoten Juha Korkeaoja agera i riksdagen. I budgetens remissdebatt nu på hösten föreslog han just det som nu är på gång, att gränsen för när moms bärs upp sänks från 10 till 5 euro. Det skulle enligt honom inte innebära att staten skulle bära upp en femma för alla små köp över Åland, utan det skulle betyda att postorderhandeln över Åland upphör!
Varför riktades ögonen än en gång mot Åland efter att allt har varit lugnt i flera år? Handlar det om att postorderförsäljningen har fått för stora proportioner, att Åland har utnyttjat sitt undantag mer än vad som anses vara snyggt?
Och kunde Åland i så fall ha undvikit den lag som nu är under arbete genom att inte låta verksamheten expandera så kraftigt?

Alla berörda parter på Åland säger samma sak; man hoppas att detta inte är riktat mot Åland utan att det handlar om att få in pengar genom att ta in mera skatt.
Men det skadar inte att också se sig litet i spegeln. På rikssidan har man gång på gång fört skatteparadis på tal när det från åländsk sida har talats om att ta över beskattningsrätt. Och vad är det Posten Åland har sysslat med?
Sett ur en lokal vinkel ser det naturligtvis annorlunda ut. Posten har en blomstrande verksamhet som ger massor av arbetsplatser och en vacker summa att sätta in i landskapets budget varje år. Vad mer kan man begära?
Att andra tycker likadant.

Harriet Tuominen

harriet.tuominen@nyan.ax