DELA

Skydda dig själv och andra

Var tredje kvinna i 20-årsåldern bär just nu på en papillomvirusinfektion med hög risk att utvecklas till cancer. Tidigare smittades cirka åtta av tio personer i något skede av livet av papillomviurs som kan leda till allvarlig sjukdom.

Faktauppgifterna i ingressen kommer från THL, Institutet för hälsa och välfärd.

Det är, förstås, tråkig statistik. Samtidigt. Det finns en lösning: vaccination.

Enligt forskning från Karolinska institutet som publicerades 2020, där 1,7 miljoner kvinnor ingick så minskar risken för att insjukna i livmoderhalscancer med 88 procent bland de kvinnor som vaccineras före 17 års ålder.

I lördags, den 4 mars, var det internationella HPV-dagen. Den vill uppmärksamma papillomviruset och påminna om vikten av att ta HPV-vaccinet – som inte bara skyddar mot livmoderhalscancer, utan flera sorters cancer.

HPV-vaccination ingår i dag i det nationella vaccinationsprogrammet för både flickor och pojkar. Vaccinationen sker i 10–12-årsåldern, eftersom det är viktigt att vaccinera innan barnen blir sexuellt aktiva, eftersom det oftast är via sex som viruset smittar. Men det betyder inte att det inte går att vaccinera sig senare i livet.

Åländska föräldrar har varit duktiga på att låta sina barn ta vaccinet. Ser man på de årskullar som vaccinerats de senaste fem åren har i genomsnitt 80 procent av flickorna vaccinerat sig och cirka 75 procent av pojkarna. Det är ungefär som i resten av landet. Genomsnittet för de två senaste årskullarna ligger dock lite under, men det kan bero på att den åländska statistikföringen ligger efter. Enligt uppgifter till Nya Åland ska vaccinationsstatistiken kvalitetssäkras. Och just HPV-vaccineringen ska vara en indikator som ska följas i den folkhälsostrategi som landskapet just nu håller på att ta fram. Det är bra. Det kan verka som en liten sak, men det är en viktig pusselbit i arbetet mot bättre folkhälsa.

Pojkar vaccineras i dag i lägre grad än flickor. Det kan bero på att pojkar har inkluderats i vaccinationsprogrammet senare än flickorna och att det jämnar ut sig med tiden. Men det kan också bero på okunskap om hur vanligt papillomviurset är och vilka följder en infektion kan ge. Här kan en djupare analys av skillnaden i vaccinationsgraden mellan könen vara på sin plats för att se om informationen brister.

HPV-virusinfektioner är vanliga, men inte alltid så lätta att upptäcka eftersom de kan vara symtomfria.

Dessutom är virusinfektionen svår att skydda sig mot, till skillnad från många könssjukdomar ger kondom inte ett heltäckande skydd eftersom även huden runt könsorganen kan smitta.

Många kopplar ihop virusinfektionen med cancer i livmoderhalsen. Det är naturligt eftersom det finns ett tydligt samband. I cirka 90 procent av livmoderhalscancerfallen är en HPV-infektion orsaken. Men det finns också en rad andra typer av cancer som kan orsakas av en HPV-infektion, även om det för flera av cancertyperna också finns andra riskfaktorer. Det handlar om cancer i kvinnans slida och yttre könsorgan, om cancer i mannens penis och cancer i ändtarmsöppningen eller i huvud- och halsregionen.

HPV-vaccinet är ett kostnadseffektivt sätt att förebygga och minska förekomsten svår sjukdom på ett rättvist och jämlikt sätt. Därför finns det alla skäl att påminna om vikten av att utnyttja vaccinationsmöjligheten, för att skydda sig själv och andra.