DELA
Foto: Jonas Edsvik

Skräckpropagandan om svenskan är destruktiv

Utsikterna för svenskans ställning i Finland är tillräckligt mörka som de är. Några ytterligare domedagsprofetior behövs inte.

Satsa på samarbete i stället.
Det är visserligen halloweentider. Men skräckpropagandan som framfördes om svenskans ställning på Åland och riket under måndagens partiledardebatt gav en olovligt ödesmättad bild av situationen.

Eller vad sägs om Moderat Samlings partiledare Annette Holmberg-Janssons uttalande:

”Alla höga jobb går till finlandssvenskar – dags att återupprätta ålänningarnas anseende”.

Påståendena fick passera okommenterat trots att sanningshalten i dem är ytterst tveksam. Vad bilden baseras på och om hela Moderat samling står bakom partiledarens uttalande är oklart. Förhoppningsvis inte.

Bert Häggblom (Ob) konstaterade att Svenska folkpartiet inte har gjort något för svenskan i Finland. Dessutom hävdade han att Justitieministeriet inte har en svenskspråkig webbadress. Testa skriva in justitieministeriet.fi och se vart ni kommer för att se om Häggbloms påstående är korrekt.

Axel Jonsson (ÅF) tycker synd om ålänningar som studerar i riket och som tvingas leva i en tvåspråkig vardag. Och om ålänningar som studerar i Sverige och kanske inte kan lägga till finska på meritlistan. Det åländska näringslivet borde rikta sig mot Sverige. I dag går 70 procent av den åländska exporten till riket. Det privata näringslivet har helt säkert kapacitet att själv bestämma i vilken riktning man vill utveckla. Någon politisk styrning av den här typen behövs inte.

Att svenskans ställning i Finland är pressad är ett faktum. Domänförlusterna är flera och den nuvarande regeringen har skyndat på utvecklingen. Det är en jätteutmaning för självstyrelsen.

I grunden handlar det inte om ett förakt mot finlandssvenskar eller ålänningar. Språkfrågan måste sättas in i de makrotrender som bland annat Nina Fellman (S) lyfte fram under debatten.

Världsspråk som engelska tar allt mer plats till förmån för mindre språk. Finlands EU-medlemskap har förskjutit tyngdpunkten från det nordiska samarbetet på skandinaviska mot det europeiska.

Att Finland förblir tvåspråkigt hänger inte bara på Åland eller på finlandssvenskar. Majoritetsbefolkningen måste också ta sitt ansvar.

Kan tekniken hjälpa till? Säkert. Men språk är en kulturbärare och nyckeln till olika kulturer. Språk får aldrig decimeras till bara översättningar.

Med sina uttalande bekräftar Holmberg-Jansson, Häggblom och Jonsson den stereotypa bilden av inskränkta ålänningar som hatar finska. Det är beklagligt och funkar dåligt i en värld som är öppnare än någonsin, framför allt för ungdomar.

Minns att unga väljare i Storbritannien röstade för att Storbritannien skulle stanna i EU och amerikanska millennials (ungdomar födda mellan 1980-talet och det tidiga 2000-talet) mot Trump.

I gårdagens budgetdebatt talade många, bland annat Bert Häggblom, om att Åland måste lyckas locka tillbaka flera åländska ungdomar.

Vill Åland locka tillbaka ungdomar från hela världen ska man inte arbeta för att Åland sluter sig. Tvärtom. Bygg flera broar regionalt, nationellt och internationellt.

Nu behövs nätverken mer än någonsin. Debatten tydliggjorde att politiker med mycket kontakt till rikspolitiker har en betydligt mer nyanserad bild. Ålänningar är kända för sin företagsamhet.

I stället för att ständigt måla upp domedagsprofetior borde man koncentrera sig på att hitta nya lösningar på utmaningarna.

<”Byline tfn”>