DELA

Skona de svagaste – höj inte högkostnadsskyddet

Ett samhälle ska alltid bedömas utifrån hur det tar hand om de svagaste. I Ålands fall har därför betyget alltid varit gott, men det kan vara på väg att snabbt ändras.
I den så kallade omställningsbudgeten i våras slog landskapsregeringen fast att man ville slopa sjukkostnadsavdraget från och med kommande årsskifte. Det väckte protester, men också förståelse.
Det är ett avdrag som förvisso gör en hel del gott, men i andra delar kan ses som ett lyxavdrag för människor som har råd att betala för solglasögon med styrka eller kontaktlinser själva. Det finns, kort sagt, skäl till att ta bort avdraget, speciellt när landskapet Åland rör sig med Finland och resten av världen in i högst osäkra ekonomiska tider och kostnaderna måste ses över.
I debatten efter budgetbeskedet krävdes dock att de svagaste grupperna skulle kompenseras för avdragets avskaffande, vilket också socialministern och lantrådet sa att de skulle. På den här ledarsidan förslogs att högkostnadsskyddet i stället skulle sänkas för att de som söker sjukvård allra mest också skulle vara de som drabbades minst.

När ÅHS styrelse i fredags diskuterade budgeten för 2013 insåg man att pengar saknas. Intäkterna får innevarande år ligger rejält under vad som budgeterats – första halvåret saknas en miljon euro – och nu tar man i.
Det första steget är att rikta en uppmaning till regering och lagting att ändra lagen så att högkostnadsskyddet kan höjas. I dag är sjukvården gratis för pensionärer, barn och ungdomar när de betalat 120 euro under ett år, för övriga ligger taket på 375 euro.
Den eniga ÅHS-styrelsen vill nu höja dessa gränser till 200 respektive 500 euro. Därtill kan det mycket väl bli så att patientavgifterna höjs.
För att sätta dessa siffror i ett sammanhang kan vi titta lite västerut. I Sverige höjdes högkostnadsskyddet rejält vid senaste halvårsskifte. För alla över 18 år ligger det nu på 1.100 kronor (cirka 125 euro). För barn och ungdomar upp till 18 gäller att alla ungar i en och samma familj räknas som ett.
Ett betydligt lägre tak, med andra ord.

Frågan landar nu på regeringens bord. Till skillnad från ÅHS-styret måste regeringen sätta de föreslagna försämringarna av det sociala skyddsnät som finns på Åland i ett större perspektiv, och inte minst ta med avskaffandet av sjukkostnadsavdraget i räkningen.
När den uträkningen är gjord bör inte regeringen kunna komma till någon annan slutsats än att ÅHS-förslaget stoppas där det hör hemma – i papperskorgen – och pengarna tas någon annan stans ifrån.

Ett samhälle bedöms utifrån hur det tar hand om sina svaga. Åland, som behöver ett gott anseende för att locka till sig några tusen inflyttare de närmsta åren, har inte råd att ge sken av att inte ta hand om sina svaga.
Därför är det av största vikt att regeringen ser över hur sjukförsäkringarna ska se ut. Allt för ofta ser vi hur det är de svagaste i samhällen som får ta de första och största smällarna när lågkonjunkturen sköljer in. Låt det inte bli så den här gången.

Jonas Bladh

tfn 528 441

jonas.bladh@nyan.ax