DELA

Skäms, Jomala-politiker

Det är ett häpnadsväckande dokument, denna hemliga rapport som den kommitté som granskat Maxinge-affären kommit med.
Här fördelas skuld. Här föreslås åtgärder. Här skriver kommittén att de överträdelser som påstås ha inträffat är av så allvarlig natur ”att en polisanmälan i och för sig vore befogad”

punkt efter punkt konstaterar kommittén, med Mika Nordberg (Ob) som ordförande, att det är tjänstemännen, Billy Eriksson och Michael Lindbäck som felat i den inflammerade konflikten om hur Maxinge-ärendet ska hanteras.
Från och med den 27 februari, då nämnden ”gett en tydlig tjänsteorder” till tjänstemännen, som trots det avlägsnat sig från ett möte, är det tjänstemännen som är orsaken till problemen och att konflikten eskalerat.

Därmed blir lösningen enkel. Kommittén föreslår en rad åtgärder från att förenkla utdelningen av varningar till att göra det valbart att höra den tjänsteman som felat innan en varning utfärdas. Allt, enligt kommittén i enlighet med gällande lagstiftning, som man menar är mindre strikt än Jomala kommuns förvaltningsstadga.

Kanske anser man verkligen i kommittén att man bevisat att förloppet till alla delar varit som man beskriver det. Kanske tror man att detta är en opartisk genomgång av det inträffade. Kanske tror man till och med att denna rapport på något sätt ska möjliggöra en konstruktiv utveckling i kommunen.
Tyvärr är det helt fel.

Om det någonsin funnit en möjlighet att reda ut denna affär utanför domstolen, så är den med all sannolikhet borta nu. En enig grupp Jomala-politiker har pekat ut kommunens tjänstemän som sannolikt skyldiga till brottsliga handlingar. Gärningarna kan, enligt kommittén ”inte bedömas som ringa i strafflagens mening”.
Eftersom tjänstemännen inte tidigare straffats ska de ändå behandlas milt, och bara få en skriftlig varning.

Inte ett ord i hela rapporten om politikers ansvar att veta vad de håller på med. Inte ett ord om det faktum att det var en tämligen orutinerad nämnd och nämndordförande som skulle hantera ett ärende där betydande politisk prestige stod på spel.

Det här var riktigt dumt. Det kommer att sluta i domstol. Och de som, i enlighet med plan- och byggnämndens beslut, kommer att få stå för kostnaderna för bergssprängning och skyddsräcken bakom Maxinge, är skattebetalarna i Jomala kommun.
Vilket är vad det egentligen handlar om.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax