DELA

Skall golfbanan begravas utan att korten synas?

Veckan efter valet, när näringslivet såg vartåt det lutade, kallade man i hast samman till en presskonferens för att uttala sitt stora stöd för den nya golfbanan.
Den tilltänkta nya näringsministern vill inte ha golfbanan. Hur skall det gå ihop?
Man kan lugnt påstå att golfbanan i Godby inte har hastats fram. Och nu, när det är dags att be om offert på driften av banan från golfklubben så står landskapet inför ett regeringsbyte. Och byte av syn på golfsatsningen.
Vill och vågar den gamla landskapsregeringen gå vidare eller väntar man på regimskiftet? Vad gör Viveka Eriksson (lib) som nytt lantråd? Hon kanske inte är emot banan i Godby, men vill inte ge Grelsby gårds marker i utbyte.
Jan-Erik Mattsson (c) från Eckerö har nämnts som näringsminister i den nya landskapsregeringen. Och han sticker inte under stol med att han inte arbetar för en golfbana i Godby. Han prioriterar en motorbana i Eckerö.
I lagtinget finns inte majoritet för den föreslagna satsningen i budgeten. Man anser att näringslivet skall in och satsa pengar i projektet och inte få allt serverat på silverbricka.

Vad gäller markbytena uppfattas tydligen familjen Dahlman som det stora problemet. Är man rik så är man litet suspekt om man vill göra en bra affär. Frågan är hur bra affär det är att byta mark intill centrum mot jordbruksmark. I dessa EU-tider. Men det har antagligen vägts in av dem som har gjort upp bytesaffären.
Frågan är om någon har försökt diskutera alternativ till markbytet med Dahlmans? Man kanske inte behöver splittra Grelsby gård för just deras skull.
Men det förutsätter att man vill något. Tror man inte på golfsatsningen så skall man naturligtvis inte satsa. Och inte diskutera.

De som tror är företagarna i turismbranschen. När de efter valet såg vartåt det lutade så kallade de i hast samman en presskonferens och uttalade sitt stora stöd för satsningen.
Men om satsningen är så viktig, varför går de inte in själva? Frågan är fullt berättigad.
Svaret har getts, både av näringslivet och av den sittande regeringen. Men tydligen inte tillräckligt tydligt.
Golfbanan i sig är inte guldkantad. Det är spelarna som bär på guldet och det strör de omkring sig till taxi, till restauranger, till hotell, till en och annan hantverksbutik, kanske till någon fiskeguide. Utan golfbana inga guldkantade turister.
Och bedömningen är att en ny bana av hög kvalitet – uttryckligen av hög kvalitet, andra finns det redan för många av – drar folk utöver det som de åländska banorna lockar i dag.

Från näringslivets sida har man lovat gå in med sponsorpengar så att Ålands golfklubb har möjlighet att driva banan och betala ett någorlunda marknadsmässigt arrende till landskapet. EU gillar som bekant inte snedvridande statsstöd, vilket ett lågt arrende kan uppfattas som.
Ingen vet i dag hur stora summor det rör sig om från näringslivets sida. Det får man veta den dag man ber in offerten från golfklubben. I de kretsar som är entusiastiska för projektet glunkas det om 1,5 miljoner euro på 10 år. Mindre entusiastiska kretsar har inte hört något.
Men om man nu har lagt ner så här många år av utredningar, planering, diskussioner och inte minst pengar på golfbaneprojektet så kunde man låta det gå vidare så pass att golfklubben får komma in med sitt anbud. Då kan man syna näringslivets intresse. Finns det inte så lägg ner projektet.

En litet speciell situation på sidan om gäller blivande näringsministern Mattsson. Han kan tyckas dra hemåt genom att hellre satsa på motorbana i Eckerö än golfbana i Godby.
Men titta på skattetoppen i fredagens tidning; Rederi ab Eckerö betalar nästan 1,8 miljoner i skatt för fjolåret. Rederi ab Eckerö vill ha golfbana, inte motorbana. Precis som Viking Line vill man ha golfturister ombord under sommarhalvåret. Att det skulle komma turister till en motorbana tror man mindre på.
En näringsminister behöver ingalunda göra som näringslivet vill. Näringsministern skall göra det som är bäst för landskapet. En politiker från Eckerö behöver inte lyssna på önskemål från näringslivet i hemkommunen. Eckeröbon Mattsson skall inte låta sig styras av hemkommunens överlägset största bolag, som håller på att bli ännu större när Birka ingår och det gemensamma huvudkontoret finns i Eckerö.
Men håll med om att situationen är aningen delikat.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax