DELA
Foto: Joakim Holmström

Självstyrelselagen är ännu inte i mål

Åland får sitt nya ekonomiska system och en höjd avräkning på ungefär tio miljoner euro. Det är glädjande besked.
Men det här var bara en delseger – än återstår revideringen av självstyrelselagen.

I fredags godkände lagtinget med en klar majoritet (5 ledamöter frånvarande – i övrigt enhälligt) ändringen av självstyrelselagen som ger Åland ett nytt ekonomiskt system och en förhöjd grundfinansiering. Än återstår att förslaget ska igenom den formella processen och även om det förstås i teorin ännu kan uppstå hinder så verkar ingenting tyda på det.

Revideringen av självstyrelselagen har pågått i över tio år. Under den förra mandatperioden, när självstyrelselagen skulle ha tagits i mål, försvann den i riksregeringens stora reformiver.

Det blev till sist så att en del av självstyrelselagsrevisionen, det ekonomiska systemet, frånkopplades från resten för att det inte skulle sätta käppar i hjulet för den stora vård- och landskapsreformen i riket. Vård- och landskapsreformen föll, men arbetet med den ekonomiska delen av självstyrelselagen fortsatte. Medan riksdagsval, regeringskris och lagtingsval nu ligger bakom oss visar det sig att arbetet har tuggat på i maklig takt.

Nu får Åland ett mer flexibelt system där landskapet i större utsträckning kan påverka sin egen ekonomi, den åländska befolkningstillväxten beaktas i högre grad än tidigare och grundfinansieringen höjs som tidigare nämnts med cirka tio miljoner euro. Det finns också en trygghetsmekanism om skyddar den åländska ekonomin skulle gå ner kraftigt.

Det är förstås positiva nyheter.

Men än är vi inte i mål. Självstyrelselagsrevisionen är större än bara det ekonomiska systemet och det arbete som skulle ha slutförts under den förra mandatperioden ligger fortfarande och väntar. Ambitionen från både riket och Åland är att nu lägga i en hög växel och fortsätta arbetet med totalrevisionen av självstyrelselagen.

Det finns en del knäckfrågor kvar att lösa, men den absolut största knuten har varit just ekonomin. Med den ekonomiska biten löst finns goda förhoppningar att självstyrelselagen som helhet kan röra sig framåt.

Enligt lantrådet Veronica Thörnroos (C) är Finlands nya statsminister Sanna Marin (SDP) påläst och intresserad vad gäller Ålandsfrågor. Det är bra. Att de två regeringscheferna fick till ett möte så snabbt efter att båda tillträdde signalerar också att självstyrelsen står högt på agendan både i Helsingfors och i Mariehamn.

Nu är läge att fira, men så snart som möjligt är det dags att kavla upp ärmarna igen och fortsätt med reformarbetet. Revisionen har väntat ett decennium, den ska inte behöva vänta så länge till.