DELA

Självständighet har ett pris,´men vilket det är vet vi inte än

Ett försök har Ålands framtid gjort att presentera en budget för ett självständigt Åland. Tyvärr är materialet för tunt för att hålla för en riktig granskning.
Rubriken är åtminstone pampig. ”Statsbudget för ett självständigt Åland”.
Tveksam blir man redan när man tar skriften i sin hand. Det är en tunn bunt papper som utgör denna statsbudget som Ålands framtid länge utlovat och nu presenterar. Den första sidan ger en innehållsförteckning, den andra en allmän inledning med bakgrundsfakta och prognoser som att ”den åländska tillväxten kan med skatteverktyget öka BNP-tillväxten med 1 procentenhet per år, vilket skulle innebära att BNP skulle växa med 100 miljoner på 10 år.”
Den prognosen underbyggs inte med andra fakta än att ”vissa mikrostater lyckas åstadkomma en dubbelt högre BNP-tillväxt än omkringliggande nationalstater.”

I textdelen till ”statsbudgeten” definieras fyra områden – utrikesförvaltningen, rättssystemet, säkerhetspolitiken och de sociala trygghetssystemen som de viktigaste förändringarna för en självständig stat. Dessutom vill man för sjöfartens del subventionera ett renodlat nettolönesystem.
Sifferuppställningen, som ryms på två glesa A4-sidor, är tungt baserad på 2006 års bokslut för landskapet Åland. Därtill har man, utan att ange vilka faktagrunder man baserar sina uppskattningar på, räknat ut inkomster och utgifter för landskapet Åland och slutat på en kostnad för självständigheten på 53 miljoner euro.
Om jag förstår texten rätt har man inte räknat in de eventuella positiva ekonomiska effekterna av självständighet. Detta är alltså ett worst case-scenario för partiet Ålands framtid, som man egentligen inte tror på. Det ska kunna gå bättre än så här.

Låt mig säga det med en gång. Detta papper är en välvillig gissning, långtifrån en budget. Här finns inget konkret att ta på eller ens diskutera. I detaljmotiveringen till budgeten sägs till exempel om landskapsregeringen: ”Självstyrelseuppgifterna 2 M euro ökar till 5 M euro vid självständighet i förhållande till självstyrelsebokslutet då ministrarnas uppgifter ökar och bland annat extra resurser till lagberedning krävs.”
Men kära nån. Det är ju hela lagstiftningsområden som ska övertas som vi på Åland inte har någon som helst erfarenhet av, som till exempel en snårig skattelagstiftning som dessutom får man förmoda ska avvika kraftigt från det nuvarande.

På det sociala området har man anslagit 1 miljon euro i höjda kostnader för ”FPA personal”. Hur är det med ersättningarna från FPA då, som staten hittills stått för, som till exempel läkemedelsersättningar, tandvård, sjukpensioner och så vidare?
Nej, det är faktiskt för tunt. Ålands framtid har föredömligt jobbat för att ta fram fakta och utredningar till stöd för sin politik. Man har anlitat erkända forskare att skriva om olika aspekter av projektet självständigt Åland. Det borde man nog ha gjort även i detta fall, om man vill vinna trovärdighet för sina resonemang.
Ett papper som detta kunde vem som helst med tillgång till landskapets bokslut och lite insikter i det åländska samhället snyta fram på en halv dag, men det skulle inte säga mer om verkligheten för det.

Den som på allvar vill diskutera självständighet måste ha mer att komma med än så här, annars kan vi alla tycka och tro precis hur vi vill.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax