DELA

Självsanera debatten

Budgetdebatten är oskäligt lång och stampar på stället.
Nästan 22 timmar. Så länge tog den remissdebatten. Efter den skickades budgeten och över 40 motioner till finans- och näringsutskottet för behandling. Den här veckan blev det dags för en ny budgetdebatt, där lagtinget tar sig an budgeten på nytt efter utskottsbehandling. Hur länge debatten pågår är oklart i skrivande stund.

När lagtinget flyttade från marmorborgen till Strandgatan 25 ökade insynen i parlamentet bokstavligen. Flera ålänningar än på länge satt med och följde debatten. Men ju längre debatten led desto färre blev åhörarna. Det är synd.

Lagtingsdebatten är oppositionens främsta arena att peta hål på regeringens argument och föra fram alternativa tillvägagångssätt. Politikerna talar inte bara för varandra utan också för medborgarna.

”Effektivitet”. Ordet yttras ofta i den parlamentariska diskussionen. Vården ska bli effektivare, kommunerna ska bli effektivare, den egna förvaltningen ska bli effektivare. Men hur man än ser på det kan man inte påstå att budgetdebatten i lagtinget är effektiv. De första timmarna är ofta intressanta. Men ju längre debatten lider, desto fler blir anförandena som inte är väl förberedda och spretiga.

I riksdagen i både Sverige och Finland har man valt att begränsa debatten. Där får de partiernas politiska experter, till exempel finanspolitiska talesperson uttala sig i plenidebatten och några till. Sen är det dags för nästa ämne. Det har minskat närvaron i parlamentet.

Vill Nya Åland begränsa den parlamentariska debatten här?

Nej.

Att strypa den parlamentariska debatten från ovan är ändå inte rätt väg att gå. Ordet parlament härstammar från franskan ”parler”, som betyder tala. Den demokratiska processen får ta tid och får inte effektiveras till döds. Men man måste också kunna undvika rundgång.

Politikerna måste sanera sig själva. Anförandena måste vara bättre förberedda, gärna nerskrivna och välformulerade. Att budskapet är klart och tydligt betyder däremot inte att Nyan förespråkar populism och förenklade budskap. Det tar ofta tid och tankemöda. Frågor ledamöter från både oppositionsblocket och regeringen bör ställa sig är: vad vill jag säga och hur utvecklar det debatten?

Ett tips från en politisk reporter är dessutom att chansen för ett massmedialt genomslag är betydligt större om man klarar av att koka ner sitt budskap.