DELA

Själens dy lockas fram av trygga signaturer

Vad är det för mekanism som får folk att häva ur sig de grövsta anklagelser och förolämpningar i skydd av anonymitet?
Vad är idén med det hela, eftersom man uppenbarligen inte menar det man häver ur sig. För i så fall skulle man sätta ut namnet.
Det är väldigt populärt på Åland att uttala sig anonymt. Också de mest sakliga och oskyldiga små insändare har signatur istället för namn. Varför det är så är ibland en gåta, men så vill folk tydligen ha det.
Insändarna är ändå inte anonyma för redaktionen, vi vet namnet på skribenten, vilket möjligen bidrar till en viss saklighet.
Annat är det med smsen, som dagligen fyller Messa Nyan-spalten på insändarsidan. Där ligger ribban lågt för en del och det gallras rätt friskt på redaktionen. Men inte heller de är helt anonyma, vi har ju telefonnumret.
Så när någon via mess ger sig på ledarskribenten så kan vi faktiskt ringa upp. Skulle vara intressant att höra reaktionen. Som på följande inlägg:
Minst sagt bakvänd manöver av Harriet T (11.8) ge sig på att kritisera de konkreta följderna av den mesiga, servila och självassimilerande finlandssvenska anti-språkpolitik som hon själv i åratal propagerat för (på) Åland.
H.T. känner i ärligheten namn inte igen sig själv i beskrivningen. Vad menas med en mesig anti-språkpolitik? Det tråkiga är att människor med den argumentationsstilen sällan kommer med konkreta exempel. Och de litar tydligen bergfast på att vi inte avslöjar dem.
Alltid något. För det gör vi inte.

Numera kan man på vår webbsida kommentera en rad nyhets- och andra texter. Det kan bli riktigt intressanta diskussioner. Inläggen om talmannens ställningstagande mot provborrningarna för tunneln är läsvärda. Debattörerna har klara åsikter för och emot, man diskuterar politisk etik, demokrati, i vilken mån en politiker kan göra ett som politiker och något annat som privatperson, med andra ord byta åsikt beroende på vem man talar med.
Utöver intressanta inlägg, som faktiskt kan förklara varför åländsk politik ibland ser ut som den gör, så håller debatten en saklig nivå (hittills). Man förfaller inte till att ösa invektiv över varann. Vilket man inte heller skulle göra om man förde samma diskussion vid ett gemensamt kaffebord.
Är det något att glädjas över? Att folk bär sig civiliserat åt? Ja.
När man ser vilka avgrunder som blottas när debattörer får vara anonyma, och dessutom kan vara rätt säkra på att inte bli avslöjade, då är det glädjande att några verkligen vill debattera och inte bara kasta skit.

Men allt är inte vackert, till exempel en kommentar om riksdagsledamoten Elisabeth Nauclérs debattartikel på Helsingin Sanomats ledarsida.
Nauclér hade bland annat skrivit ”Det sätt på vilket Finland har skött relationerna till Åland har tjänat som exempel för andra”.
Det kommenterade signaturen ”Signatur” så här:
”Rent historiskt verkar det nog mest ha varit som exempel för imperialister typ Sovjetunionen, Nazi-Tyskland och Saddam Hussein när han gav sig på Kuwait. Alla har de som Finland gett sig på andra folk utan någon rätt till det.”
Menar skribenten detta eller är det avsett som provokation, rätt och slätt? Finns det personer på Åland som på fullt allvar betraktar Finland som en diktaturstat? Vet man möjligen inte skillnaden mellan demokrati och diktatur?
Läsare som kände sig illa berörda tog kontakt och ville ha bort inlägget. Det är borta nu.

Frågan är vad som bäst, att rensa bort sådant som vi inte tycker om, som vi tycker är okunnigt och fult och som får oss att skämmas över en del medmänniskor. Eller låta det stå kvar så fler kan ta del av vad som verkligen rör sig i huvudet på en del medmänniskor?
När invektiven riktar sig mot enskilda skall de självfallet tas bort, ingen skall behöva utsättas för anonym smutskastning. I det fallet är problemet att man kanske inte alltid hinner i tid. Alternativet är att ta bort kommentarfunktionen.
Men om invektiven riktar sig mot ett land. Kan då direkta stupiditeter som den ovan få folk att ta avstånd från den sortens argument. Eller leder en tillåtande linje till avtrubbning, så att ribban sänks ytterligare?
Några kommentarer?

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax