DELA

Siffrorna visar att utvecklingen går bakåt

Jaa, hörni, det är som det brukar – eller värre.
Här kanske man går och tror att utvecklingen går framåt, att vi blir mer och mer jämställda och att kvinnor tar allt mer plats under allt mer rättvisa villkor i näringsliv och politik.
Sen får man se siffrorna.
I den förnämliga lilla skriften ”På tal om jämställdhet” som Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) tagit fram har vi verkligheten svart på vitt. Inget tyckande och troende, inget känslomässigt tjafs om att man känner sig si eller så, ingen möjlighet att gömma sig bakom ”men det blir ju ändå bättre hela tiden”.

Man kan konstatera att åländska kvinnor jobbar mycket. Väldigt mycket. Kvinnor jobbar rentav mer än män i vissa åldersgrupper, men de jobbar i högre utsträckning deltid.
Helt enligt förväntningarna dominerar kvinnorna inom vård och omsorg, och män inom jord- och skogsbruk, fiske och tillverkningsindustri. Flest kvinnor finns det inom offentlig sektor.
42 % av skattepliktiga inkomster går till kvinnor. 58 % till män. Fler kvinnor än män är låginkomsttagare.
Kvinnors löner är inom nästan alla branscher, på nästan alla nivåer, lägre än männens, för motsvarande arbete.

Ett exempel bara: Kvinnliga experter inom landskapet och kommunerna fick år 2009 77 respektive 86 % av männens löner. År 2010 var motsvarande siffra 74 respektive 86 %.
Va? Här pratar vi inte om att kvinnor i högre utsträckning valt låglönebranscher och därför har sämre betalt, utan att kvinnliga specialister inte anses värda lika mycket som manliga dito.

Kvinnor begår färre brott och lånar fler böcker. De bär upp föreningslivet, utom inom herrklubbar som Rotary och Lions, i idrottsföreningar och i politiska föreningar, det vill säga de nätverk där man traditionellt byggt upp kontakterna för framtida karriärer.

Ingen av de tre styrelseordföranden som intervjuades till torsdagens Nya Åland visade några tecken på upprördhet för att kvinnorepresentationen i deras styrelser var så dålig.
Det borde de göra. Inte av jämställdhetsskäl, om de nu inte vill föra den kampen, utan för att företag med kvinnor i ledningen går bättre. Det finns det också siffror på.
Tänk på det ni, Ben, Jalle och Kobbe.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax