DELA
Foto: Jonas Edsvik

Sexuellt våld är inte kulturellt, det är kriminellt

Det är bra att lagtingsledamot Runar Karlsson vill arbeta för ett tryggt samhälle.

Men analysen bör vara djupare än att peka på härkomst.
Det var i en diskussion på Facebook som lagtingsledamot Runar Karlsson (C) menade att män från vissa länder inte borde beviljas asyl i Finland på grund av en unken kvinnosyn. I dagens Nya Åland backar han från uttalandet och ber om ursäkt för sättet han uttryckte sig på.

Bakgrunden till diskussionen är bland annat det uppmärksammade fallet i Uleåborg som uppdagades i början av december där tio personer misstänks för sexualbrott mot barn. I samtliga fall ska offren ha varit under femton år.

De misstänkta brottsrubriceringarna är våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av barn samt sexuellt utnyttjande av barn. Nio män ska enligt Svenska Yle sitta häktade, en är gripen i Tyskland och ska förflyttas till Finland. I det här fallet är de misstänkta förövarna av utländsk härkomst.

Brotten ska inte förringas på något sätt. Det är väldigt allvarliga anklagelser och de personer som i en rättegång fälls förtjänar hårda straff. Det råder ingen tvekan om det.

Fallet har däremot också lett till diskussioner om sexuellt våld som en företeelse kopplat till specifika länder eller kulturer. Man ska inte blunda för att situationen vad gäller kvinnors rättigheter ser olika ut i olika delar av världen.

Det finns, tyvärr, otroligt mycket jobb kvar att göra. Men att däremot genom generaliseringar komma till slutsatsen att stoppa invandring från vissa länder är en allt för enkel analys.

– Sexuellt våld är inte kulturellt, det är kriminellt. Så uttryckte sig Sveriges utrikesminister, och tidigare FN-sändebud för sexuellt våld i konflikter, Margot Wallström.

Den unkna kvinnosynen som Runar Karlsson i diskussionen hänvisar till är inte något som bara finns i andra delar av världen. I dagens Nya Åland återvänder vi till de berättelser som under förra hösten och vintern bidrog till att belysa det sexuella våldet och de sexuella övergrepp som sker i vårt eget samhälle. #Dammenbrister, #Ålandockså och #Högtskalldetklinga var de lokala delarna av den globala #Metoo-rörelsen som för många blev en ögonöppnare för hur utbrett det här problemet är.

Även om fallet i Uleåborg upprör, så är det en del i ett stort systemfel som de flesta samhällen i världen måste åtgärda. Därför är det också nödvändigt att bredda perspektivet.

I en intervju av Svenska Yle säger Måns Enqvist, polisinspektör i Åbo som också sitter i polisstyrelsen, att det finns ett stort mörkertal vad gäller sexuella övergrepp och våldtäkter. Den vanligaste förövaren är en bekant. Den vanligaste platsen är i hemmet. Det finns enligt Enqvist en större benägenhet att anmäla personer som inte ingår i bekantskapskretsen.

Ändå finns de som menar att problemen med sexuellt våld och sexuella övergrepp kan begränsas genom att stänga gränserna för människor från vissa delar av världen.

Justitieministeriet tillsätter nu en arbetsgrupp för att börja skriva om sexualbrottslagstiftningen, tack vare ett medborgarinitiativ har samlat över 50 000 namnunderskrifter. Målsättningen för den nya lagen är att ta modell efter Sverige där brist på samtycke är måttstocken. I Sverige har lagen fått effekter, där åtminstone fyra fall av våldtäkt resulterade i fällande domar som en direkt följd av lagändringen.

En lagändring är inte en universallösning men det kan bli ett tydligt ställningstagande. I stället för att försöka bevisa våld, hot om våld eller oförmåga att försvara sig blir samtycke den nya riktlinjen, om lagen utformas enligt svensk modell. Det leder förhoppningsvis till att sänka tröskeln för att anmäla och att flera människor som drabbas får en mer rättvis chans i domstol.

Lagstiftning är en del av lösningen. Attitydförändringar är en annan. Då finns betydligt mycket mer att göra än att fastna i de fragment som sticker ut och som får uppmärksamhet i media.

Det krävs en stark lagstiftning. Det krävs att offren tas på allvar.

Alla människor har rätt till sin egen kropp och till sin egen integritet. För att cementera den medvetenheten krävs det tydliga signaler.