DELA
Foto: Jonas EdsvikVARDE LJUS Efter den intensivaste debatten mellan politiker på länge tänds nu åter lgatlyktorna i Mariehamn.

Sex nätter som skakade Mariehamn

Sicken fart det blev på den politiska debatten i helgen! Vad som fick politikerna så engagerade? Nej inte kommunstrukturen, vården, skolan, flyktingmottagning eller underskott i budgeten.

Det handlade om gatlyktor.
Plötsligt drog en storm av politisk debatt och aktivitet genom Ålands enda stad. Alla partiers framträdande företrädare gav sig ut på facebook och skrev av sig. Här skulle folkviljan segra! Här skulle ett dåligt beslut snabbt ändras! Här skulle man visa att politiker faktiskt kan lyssna!

Frågan gällde alltså gatubelysningen i Mariehamn. Infrastrukturnämnden har beslutat att gatlyktorna ska vara släckta under juni och juli som ett led i stadens sparbeting. Men någon på infrastrukturavdelningen i staden hade tryckt på knappen ett par veckor för tidigt. I sex veckor låg staden i mörker.

En politiker gick ut och berättade att det nog var för att asfalteringen hade blivit dyrare och detta skulle spara 15 000 euro. Någon annan oroade sig för att demokratin var hotad när en tjänsteman hade tagit ett beslut som gick emot vad nämnden hade bestämt.

Diskussionerna på facebook gick tokheta. Den ena var argare än den andra och alla politikerna lovade unisont att hitta knappen, trycka allt vad de kunde och ställa allt till rätta igen. ”Varde ljus” ska eka över Mariehamn!

Mellan diskussionerna publicerade stadsstyrelsens ordförande, Petri Carlsson (MSÅ), ett inlägg på sin blogg där han förklarade anledningen till detta kompakta mörker som svept in Ålands huvudstad i osäkerhet, risker och obehag.

Det är sedan tidigare, som sagt, bestämt att ljuset ska släckas under juni och juli. Men någon tjänsteman hade tänkt till och dessutom tittat i almanackan, och insett att det är ljusare nu i slutet av maj än i slutet av juli. Nu är det få flanörer ute nattetid, i slutet av juli är det Rockoff och massor av människor som lullar hem sent om natten. Alltså är det bättre att släcka nu, i stället för då. Klokt tänkt utgående från direktiven politikerna givit

Nu lyckades dock inte Carlsson lugna ned sina kollegor, och inte sig själv heller. Beslutet skulle ändras. Infrastrukturnämndens ordförande, Roger Jansson, tillika partibroder med Carlsson, runt till sina nämndmedlemmar och fick understöd för att tända lamporna igen.

Berömmet haglade förstås. Så ska en politiker agera! Så lyssnar man till folket!

I går meddelade infrastrukturnämnden att man häver det tidigare beslutet. Nu ska Mariehamn lysa. Bra så, men nu ska pengarna hämtas på annat håll. Pengarna ska tas från ”trafiksäkerhets- och tillgänglighetsmoment i budgeten” enligt nämnden. Vad det betyder vanlig på svenska ville de dock inte förtydliga. Men det låter inte heller speciellt bra. Trafiksäkerhet vill vi ju gärna ha, och tillgänglighet brukar man kunna översätta med till exempel låga kantstenar som underlättar för rullstolsburna att ta sig fram i staden.

Men snabbt och koncist agerat var det. Dessutom rätt, gatubeslysning är bra ur ett säkerhetsperspektiv. Är gatorna upplysta begås färre brott och medborgarna känner sig säkrare. Det är bra.

Den senaste veckans debatt illustrerar två saker mycket tydligt. Dels att de sparkrav som ålagts infrastrukturnämnden är för tuffa för att staden ska kunna upprätthålla en god standard – se bara på hur stadens gator ser ut! – dels att det är val i höst.

Vi har väl aldrig sett på maken hur många av de framträdande politikerna i Mariehamn, från vänster till höger, slängde sig in i debatten och krävde att beslut de själva eller deras partikamrater tagit skulle rivas upp. Men förhoppningsvis fortsätter i de i samma stil även i andra frågor. Till exempel frågor som rör kommunstrukturen, vården, skolan, flyktingmottagning eller underskott i budgeten. Och också icke-valår.