DELA

Sätt ribban högt för Alandicas kulturutbud

Alandica Kultur och Kongress bör rimligtvis bli en stolthet för Åland, men då måste innehållet styras av en samlande kraft.
Kk-husets spiror, eller vad det nu heter när det är av betong, reser sig mot skyn. Ett projekt som planerats så länge, så länge börjar ta fysisk form, och därmed blir också diskussionerna om innehållet mer påtagliga. Senast diskuterades saken vid liberalernas kk-husdebatt i tisdags.
Fortfarande är linjen densamma som förut, det vill säga att driften av Alandica Kultur och Kongress ska skötas av Arkipelag, som i första hand blir en kongressarrangör.
Arkipelag har knappast tänkt och har heller inte åtagit sig att driva kulturpolitik i huset. Problemet är att ingen annan heller gör det i dagsläget.

Det ska kosta mellan 1.200 och 2.000 euro per dygn att hyra någon av de större utrymmena i huset. Det är inte oöverstigligt för en arrangör av större evenemang, typ stora kongresser eller ett kulturprogram med artister som drar publik som är beredd att betala för sig.
För en åländsk kulturförening är det jättemycket pengar. Centerns Gun Carlson menar att det finns stöd för kulturföreningarna att söka, från Paf och från kulturdelegationen. Det kan fungera, trots att det innebär att skattepengar bara valsar runt ett byråkratiskt varv till innan de landar i driftsbolaget Arkipelags ficka, men det är inte ett bra system. Det gynnar inte ett helhetstänkande och det sätter inte ribban högre för Alandica Kongress och Kultur än varje enskild kulturförening orkar med.

Ett annat högst befogat orosmoment är hur utrymmen ska fördelas så att alla kulturutövare behandlas lika och så att alla kommer in i huset under de tider som är mest intressanta. Man har ju trots allt en dyr hyra att dra in pengar till, och då är det ingen idé att sätta upp en föreställning när ingen publik kommer. Och hur hanterar driftsbolaget Arkipelag en situation där en kommersiell arrangör är beredd att betala högre hyra för en viss dag men en lokal förening står i vägen?

All erfarenhet från kulturhus-projekt utanför Åland pekar i samma riktning. För att få ett levande kulturhus behövs en verksamhetsledare, någon som brinner för sitt hus, för att fylla det med det bästa och det mesta. Det behövs en driftsbudget och en tanke bakom som går bortom varje enskild kulturförenings särintressen.
Med dagens upplägg ska varje kulturaktör slåss för sin plats i solen, och alla andra betraktas som rivaler vars eventuella hyresrabatter svartsjukt ska bevakas.

Tänk om! Satsa i stället en del av Paf- och kulturdelegationspengarna i en gemensam pott, anställ en bra människa som får i uppdrag att koordinera, att engagera, att sälja in och arrangera i kk-huset. Ge den människan en styrgrupp att bolla med och rimligt med pengar att använda för hyressubventioner gentemot Arkipelag. Styr upp kulturdelen av huset så att det verkligen blir en attraktiv helhet som kan attrahera folk, inte bara ett lapptäcke av olika viljor.
Ett sådant upplägg utesluter ingen, försvårar inga samarbeten eller satsningar, men ger kk-huset en chans att få både profil och innehåll.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax