DELA

Satsning på vindkraft är nte lönsam utan stöd

Det finns inget så irriterande som när man verkligen, verkligen vill ha något, blir nekad och inte har någon att riktigt skylla på.
Så är nu fallet med den åländska vindkraftsatsningen. Det som till en början kändes som en storm av goda argument som bara måste blåsa omkull de Ålandsfientliga argumenten, har mojnat till en bris av ekonomiska avvägningar mellan regioner i Finland – och på Åland.

Till Ålands fördel talar de goda vindförhållandena, att man kan komma igång med projekten relativt snabbt och att det finns en enig politikerkår som stöder vind-exploatering. Och, vilket kanske är det viktigaste av allt, för riket blir åländsk vindkraft billigast, eftersom landskapsregeringen utlovat en åländsk stöddel för investeringarna.
Till Ålands nackdel talar att Åland i denna fråga har egen behörighet, och att satsningar utanför Finlands behörighetsgränser är pengar bort från de kärnområden där våra ministrar och deras partier har sina väljare. Hur skulle det till exempel uppfattas på Åland om landskapsregeringen hade en säck med pengar för vindkraft och beslöt satsa pengarna på Gotland för att man får billigare vind-el där?

Det är den principiella diskussionen.
I praktiken är det fortfarande så att chanserna för att Finland ska kunna uppfylla EUs klimatmål ökar om man tar med Åland i inmatningstariffen, men det akuta behov som faktiskt fanns har minskat i rask takt när det gått upp för investerare när och fjärran att det finns pengar att tjäna på finländsk vindkraft, bra pengar dessutom, tack vare det statliga stödet.

När man i Finland kommit upp till 2.500 megawatt årlig produktion är taket nått för den del som kommer i åtnjutande av statligt stöd. Det är naturligtvis fritt fram att investera och bygga även efter det, men utan stödordning och därmed – utan lönsamhet.
Vindkraften är fortfarande en av våra bästa förnybara energikällor, men till dags dato är den inte på egna ben lönsam. Framgångar för vindkraft bygger på en medveten politisk strategi att gå ifrån fossila bränslen, men är inte en lösning på framtidens energibehov, därtill är mängden vind-energi som med optimal utbyggnad kan produceras för liten och för dyr.

Självklart ska vi satsa på vindkraft, som ett av flera alternativ är den viktig, och Åland har goda naturliga förutsättningar. Det som kommer på skam nu, om inte Finland tar med Åland i sitt stödsystem, är hoppet om en stor ekonomisk vinst av den.
Ingen vinstchans, inga investeringar.

Man kan argumentera att det är de alternativa energiformernas största dilemma. Det är bra och fint och miljövänligt, men de pengar som någon är villig att lägga ner på investering och utveckling är småpotatis jämfört med branscher där snabbare och större vinster är möjliga.
Ta till exempel den miljömässigt alltigenom fruktansvärda satsningen på att utvinnas olja ur oljeskiffer i Alaska. Där finns miljoner att tjäna, därför satsas det miljoner.

Om samhället väljer att satsa miljoner på förnyelsebar energi blir det dyrt. Oerhört dyrt, både för skattebetalarna och i slutändan för energikonsumenterna. Om man inte gör det står vi kanske så småningom inför slutet för allt liv på planeten.
Jo, det sista var drastiskt, men när allt fossilt bränsle tagit slut och ozonlagret är som en trasig strumbyxa, då ligger vi ganska risigt till.

Bästa näringsminister Jan Vapaavuori (Saml): Se till Åland som litet är. Köp åländsk vindkraft, inte för att våra vindkraftsbolag skulle vara bättre än andra, utan för att Finland kan få mer för pengarna här. Amen.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax