DELA

Satiren behövs, också i kristider

Bra satir får oss att skratta men också tänka efter. Därför är vi glada att Veckans Wilén kommer att fortsätta synas i Nya Åland, även om det kan ske under ändrade former under coronakrisen.

En bild säger mer än 1 000 ord. Det märks när man på fredagar får dela Nya Ålands ledarsida med Jonas Wiléns tolkningar av vår samtid.

Skrivande journalistik, opinionsjournalistik eller annan, måste vara rak och tydlig i sitt uttryck. Det gör också att den tappar nyanser. Sådana begränsningar behöver inte den opinionsbildande bildkonsten förhålla sig till.

En bra bild får oss att stanna upp och reflektera, se på ett fenomen ur nya perspektiv och – förhoppningsvis – få oss att skratta.

Jonas Wilén gör just detta. Det går inte att komma ifrån att Veckans Wilén är unik för Åland, inte bara för Nya Åland. Ingen annanstans görs satir med en åländsk kontext på det här viset.

Men det finns tyvärr också en ekonomisk verklighet att förhålla sig till, också för Nya Åland. När stora delar av samhället kämpar i undantagstillståndets stillastående värld får det också konsekvenser för lokaltidningarna. Det gör att vi, precis som många andra, behöver leta i varje vrå för att minska våra utgifter just nu.

Det betyder att publiceringarna av Veckans Wilén åtminstone under våren kommer att se lite annorlunda ut. Exakt hur vet vi inte än. Ett förslag är att publicera en bild varannan vecka, ett annat är att vi genom privata donationer, så kallad crowd funding, skulle kunna fortsätta som i dag. Alla dörrar är ännu öppna.

Även om det kan hända att publiceringstakten ändrar så kommer Veckans Wilén att synas i Nya Åland också framöver. Det är vi givetvis mycket glada för, även om det är tråkigt för oss att inte kunna fortsätta som vanligt nu i kristider. Men ibland måste man rätta munnen efter matsäcken.

Vilken betydelse har satir och annan samhällskommenterande konst i dag?

– Rent generellt har satiren den rollen att den sticker hål på bubblor. I svåra tider som den här kan den ha en förenande och samlande kraft, peka på absurditeter som exempelvis hamstringen av toapapper. Satiren kan också hjälpa oss att förstå vad som egentligen är viktigt, säger Jonas Wilén till Nya Ålands ledarsida.

Han har givetvis helt rätt.

Ett samhällskritiskt perspektiv är viktigt för en demokrati, både för de som konsumerar nyheter och de som engagerar sig i samhällsfrågor. Satir är en grundpelare med anor så långt tillbaka som till antiken. Det är en konstform som har störtat diktaturer.

Satiren behövs, också i kristider.

Johan Orre

Tomi Riitamaa