DELA

Satir är mer än bara skämt

Politisk satir ger något extra till det offentliga samtalet. Den ger perspektiv genom att inte ta frågor på för stort allvar.

Men satiren är större än bara skämten.
Nyhetsrapporteringen och opinionsbildandet i en dagstidning kräver att skribenten tar sitt ämne på allvar. Därför begränsas också ofta rapporteringen till det raka och sakliga, där sak och argument läggs fram så tydligt som möjligt.

Satir och samhällskritiska illustrationer har en speciell roll, den kan göra just det som nyhetstexten inte förmår. Tack vare möjligheten att inte behöva ta något ämne helt och hållet på allvar erbjuder den en möjlighet för betraktaren att reflektera kritiskt över skeenden i samhället.

En bild ska väcka känslor och eftertanke. En illustration av en bra satiriker gör just det.

Ett av de senaste exemplen på betydelsen av den samhällskritiska konstens roll i det offentliga samtalet är alla de bilder som skapats med USA:s president Donald Trump som motiv. Det handlar i många fall om svårigheter att belysa nyanser i absurda uttalanden eller händelser i nyhetsbevakningen.

Där finns utrymme för satirikern att skruva till eller förstärka skeenden för att belysa frågor och förhållningssätt som annars inte hade blivit lika tydliga. Men satirikerns styrka ligger inte bara i det förvridna, utan även att kunna sammankoppla flera frågor till en.

Ett samhällskritiskt perspektiv är viktigt för en demokrati, både för de som konsumerar nyheter och de som engagerar sig i samhällsfrågor.

Vilket mått av satir ett samhälle tål visar ofta på samhällets demokratiska styrka. Ofta har satirikerna stått i främsta ledet i kampen om yttrandefrihet, med blandat resultat.

Där tunnhudade makthavare och intressegrupper anser sig ha blivit påtrampade har terrordåd, dödshot och landsflykt blivit resultatet av utmanande humor. Det är svårt att inte tänka på terrorattacken mot den franska tidningen Charlie Hebdo.

Ett annat exempel är den egyptiska satirikern Bassem Youssef som tvingades fly sitt land på grund av att regimen såg hans humorprogram som ett hot.

Även på Åland behövs satiren. Den ger oss nya perspektiv och nödvändiga tankeställare, och vi välkomnar Veckans Wilén tillbaka efter sommaruppehållet.