DELA
Foto: Jonas Edsvik

Sandlådespel i räddningssamarbetet?

Efter att Jomala och Saltvik sade nej till den föreslagna gemensamma räddningsmyndigheten föreslår nu stadens infrastrukturdirektör Kai Söderlund att man river två viktiga avtal.
Samarbetet som föll går nu mot något som verkar som ren fientlighet.

Det blev många turer i karusellen kring den gemensamma brand- och räddningsmyndigheten innan den slutligen kraschade i mitten av november då Saltvik och Jomala, följt av Hammarland och Finström röstade nej. Detta efter att RÅL-nämnden rekommenderat sina kommunmedlemmar att inte godkänna avtalet. De övriga fem kommunerna som ingår i Räddningsområde Ålands Landskommuner var dock positiva till reformen.

Diskussionen har från början kantats av misstro och skepticism från bägge parter inför den andres intentioner. RÅL och staden har upplevts som bångstyriga barn som tvingats att leka i samma sandlåda. För det verkar ju som att man egentligen vill ha två sandlådor, med lika mycket sand och leksaker i båda.

Redan 2011 listade en politiskt tillsatt arbetsgrupp orsaker till motståndet – motsättningar mellan stad och landsbygd, konkurrens eftersom man ”tar” räddningsuppdrag av varandra, prestige- och revirtänkande men också personliga motsättningar. Åtta år senare verkar man ännu inte ha kommit vidare från sandlådetänket och nu trappas konsekvenserna upp.

När det stod klart att den gemensamma myndigheten inte blev av spekulerades det i vad det kunde få för konsekvenser. En av dem var att staden kan komma att bli mer restriktiva i hur man väljer att erbjuda räddningsverkets tjänster i framtiden. Det ser nu ut att bli verklighet i och med infrastrukturdirektörens förslag att säga upp två räddningsavtal som bland annat omfattar den gemensamma räddningsledarjouren.

Nya Ålands ledarskribent Johan Orre varnade efter samarbetets kollaps att det hårda tonläget som har använts för att förhindra samgången kan driva parterna längre ifrån varandra. Det kan nu konstateras vara ett faktum.

”Det måste bero på att de är sårade när de fick nej på sin variant för gemensam myndighet”, säger Jomalas kommunstyrelseordförande Harry Jansson efter att han nåtts av informationen om Söderlunds förslag. Räddningschef Lennart Johansson förundras över att diskussioner inte förts på tjänstemannanivå.

RÅL-falangen säger att staden inte tidigare ifrågasatt avtalen och att man själva varit kompromissvilliga. Stadens tf räddningschef Karl Nordlund menar att samarbetet mellan de två räddningsmyndigheterna inte har fungerat tillfredsställande under alla år som den gemensamma räddningsledarjouren existerat.

Vem har rätt och vem agerar i affekt? Det är ett sandlådespel som inte hedrar varken staden eller dess motpart i frågan. I synnerhet inte när det faktiskt gäller frågor om liv och död.

Att smutsvätten gång på gång vädras ut i offentligheten istället för i diskussioner öga mot öga kommer inte att öka förtroendet varken för staden eller de nio landskommunernas räddningsarbete. Det förstör inte bara framtida samarbetsmöjligheter mellan de bägge parterna, utan kan också ha allvarliga konsekvenser för de som behöver räddningshjälpen.