DELA

Samla krafterna i en framtidskommission

Efter debatten både kring regeringens budget (och nedskärningarna däri) och den hetsiga debatten kring inbesparingarna i staden ligger en fråga nära till hands: vad ska vi, vill vi och bör vi kräva av samhället i framtiden?
En sak är klar: pengar kommer att vara en bristvara i den offentliga verksamheten. Andelen medborgare som ska finansieras av de i arbetslivet kommer att stiga brutalt de närmsta 10 – 20 åren. I regeringsprogrammet konstaterade den nytillträdda regeringen i höstas att om 20 år måste varje ålänning i arbetsför ålder försörja en ålänning som antingen nått pensionsåldern eller ännu inte nått arbetsför ålder.
En del i arbetet med att finna vägen framåt i dessa osäkra tider är den samhällsstrukturreform som kansliminister Gun-Mari Lindholm initierat och snart ska lägga fram sina första synpunkter. Men frågan är om blott det räcker?

För en vecka sedan skrev Hans Dahlgren, ordförande för svenska Centerpartiets välfärdspolitiska grupp, en debattartikel i Dagens Nyheter där han förde fram åsikten att man i Sverige måste ransonera välfärden i framtiden. Dahlgren pekar ut fyra metoder för att ransonera välfärden: köer, avgifter, behovsprövning och hårdare tag från centralt politiskt håll i form av sänkta ersättningar och hårdare prioriteringar.
Dahlgren, som tidigare varit sakkunnig i Socialdemokraterna hos både Göran Persson och Mona Sahlin, kommer till slutsatsen att alla fyra sannolikt kommer behövas. Dahlgren tar inte in skatteinstrumentet i ekvationen kring välfärden, men det finns förstås också där som ett femte element.

Slutsatserna är dock inte lika intressanta som frågeställningen: hur ska vi finansiera välfärden när allt fler ska ta del av den samtidigt som allt färre ska betala den. Strukturreformen på Åland är ett sätt att hitta billigare, stabilare och mer jämställda sätt att distribuera välfärden. Men den mycket större frågan om vad vi som boende ska, vill och bör förvänta oss får ännu inte den uppmärksamhet den förtjänar.
För att på nytt återvända till vårt västra grannland: I regeringskansliet har statsminister Fredrik Reinfeldt bildat en framtidskommission för att djupdyka i framtiden och dess utmaningar. Kommissionen består av representanter från regeringen, näringslivet, fackförbund, intresseförbund och akademikervärlden. De har fyra utmaningar att tackla, summerade under rubrikerna ”en åldrande befolkning”, ”delaktighet och jämställdhet”, ”grön tillväxt” och ”rättvisa och sammanhållning”.
Det återstår att se vad kommissionen faktiskt kommer fram till och än mer vad Alliansen vågar genomföra av dess slutsatser. Men icke desto mindre har den svenska regeringen genom dess tillsättande visat hur viktiga frågorna är.

För Åland, som saknar flera av de verktyg Reinfeldt har till sitt förfogande, vore det en god idé att kopiera framtidskommissionen. Låt gruppen bena sig igenom befolkningens förväntningar och också dess acceptans för kostnadshöjningar (skatter eller avgifter) för att behålla samma åldringsvård, sjukvård, utbildning, infrastruktur och så vidare.
Att tillsätta en grupp sakkunniga som får dra riktlinjerna för framtidens samhälle genom att penetrera behoven i samhällets alla delar, skulle ge beslutsfattarna ett bra underlag för rätt beslut i framtiden. Den åländska kommissionens slutsatser skulle också ge regeringen ett starkt underlag för framtida förhandlingar med dess finska motpart.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax