DELA
Foto: Jeanette Östman/SPT

Samhällsnytta till vilket pris?

De ovaccinerade väcker känslor, bland annat för att de sägs ta upp samhällsresurser i ”onödan”. Men om samhällsnyttan prioriteras över allt annat finns en uppenbar risk att flera andra grupper är på tur att hängas ut för sina livsval. Det är en farlig väg att gå.

Finland har en hög vaccinationstäckning. Enligt THL har 85 procent av befolkningen som är 12 år och äldre fått åtminstone en dos och nästan 76 procent har fått båda doser. Globalt är det cirka 70 procent av alla över 12 år som har fått den första sprutan, enligt The Economists vaccinationsbevakning. Åland är i sin tur den mest vaccinerade regionen i Finland. Vi har dessutom klarat oss bra tack vare utomordentlig smittspårning och få smittkluster. På Åland har 87 procent av alla över 12 år fått första dosen och 83,5 har båda. Det är jättebra.

 

Vaccinationstäckningen till trots står vi inför en ny coronavåg. Finland är rödfärgat på EU-kartan och flera sjukvårdsdistrikt i landet är återigen pressade av coronasmittade patienter. De senaste två veckorna har THL registrerat 7 600 nya fall. 60 patienter var i onsdags i primärvård, 116 i specialsjukvård och 32 i intensivvård i Finland.

Enligt statistiken från THL för september månad var 74 procent av de som behövde uppsöka vård ovaccinerade. Av de 29 dödsfall som inträffade i september var 12 personer ovaccinerade. Samtliga 29 var över 60 år – de flesta över 80 år.

De allra flesta som behöver vård är alltså ovaccinerade, men det är värt att poängtera att långtifrån alla som drabbas av viruset behöver sjukvård.

 

Det finns en stor frustration gentemot de som har valt att inte ta vaccinet. En del av dem gör det på grund av övertygelse om att något lurt pågår, men långtifrån alla. Det finns flera, mindre konspiratoriska, bevekelsegrunder för att låta bli att vaccinera sig.

Men kritiken mot de ovaccinerade börjar däremot tappa proportionerna, både i kommentarsfält och i mer etablerade kanaler.

En ledare i onsdagens Vasabladet signerad Dan Ekholm konstaterar att alla har rätt till vård men att det är ”dumt” att sjukvårdens resurser ska gå till människor som väljer att inte ta sprutan. Även biskopen i Helsingfors stift Teemu Laajasalo har reagerat på vaccinmotståndare i en insändare i Helsingin Sanomat. ”En ovaccinerad människa handlar i strid med vetenskapen och visar sitt oförstånd. Men mycket allvarligare är att en person som vägrar ta vaccin agerar själviskt, omoraliskt och inte bryr sig om andra människors lidande och död.” (citerat ur Vasabladets ledare).

I en krönika i samma VBL tycker Anna Jeanne Söderlund att livet ska göras ”svårt för de ovaccinerade”.

Hufvudstadsbladet vill inte vara sämre. ”Vaccinmotståndarna har ingen rätt att förvänta sig att de vaccinerade nu visar den solidaritet och omtanke som motståndarna själva struntar i.” skriver Tommy Westerlund på ledarplats.

 

Det är en förståelig ryggmärgsreaktion – att bli förbannad på de som väljer bort ett alternativ för att skydda sig själva, sina medmänniskor och den sjukvårdspersonal som befinner sig i riskzonen. Att reagera på de som gör att operationer flyttas fram på grund av en ökad arbetsbörda på landets sjukhus.

Och det är förstås lätt att sitta på den höga åländska vaccinhästen, eftersom vår sjukvård inte belastas alls i samma utsträckning som andra delar av landet och eftersom vaccinationstäckningen är så hög som den är.

 

Men om man skulle utgå från att alla människor gör sina val med samhällsnyttan som främsta drivkraft skulle många sjukvårdstimmar idag kunna klassas som ”onödiga”. Om det i samhällsdebatten blir okej att utan förbehåll hacka på människor som gör ett val (som inte bryter mot lagen) så är risken stor att beteendet sprider sig.

Inte alla, men många fall av våra så kallade folksjukdomar, kan förhindras eller lindras genom livsval. Att sluta röka, lägga om kosten eller minska alkoholkonsumtion skulle bidra till kortare köer på sjukhus runtom i landet. Men samhället accepterar att människor gör livsval som inte nödvändigtvis är bra för dem. Vi ser också till att de behandlas med en grundläggande respekt.

Det är trots allt i dag få som vill göra ”livet obekvämt” för de som inte är fullt så noggranna med sin kosthållning som man kanske borde vara.

 

De som är skeptiska till vaccinet är det på olika grunder. Nya Åland får e-post med uppmaningar varje vecka om att vi ska avslöja konspirationerna bakom den påstådda vaccinbluffen. Hittills har ingen av de som kontaktar oss lyckats bevisa att vaccinet är en bluff eller att viruset är en konspiration. Vaccinmotståndarna agerar ibland ologiskt, men människor måste ha rätten att göra det i vårt samhälle. Och än så länge finns inga lagar mot att strunta i vaccinet.

De kampanjer som sprider kunskap om coronavaccinet är bra – de ska förstås fortsätta. Men det måste gå att göra det och ändå vara vaksam på hur man pratar om ”de ovaccinerade”.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp