DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>PÅ TAPETEN Paf har fått grönt ljus för att ta emot spelare från riket på en finskspråkig webbsida. Trots det utreds saken ytterligare en gång.

Så var det dags igen att gräla om spelarna?!

Hur många timmar, veckor, månader har polis och domstol lagt ner på att utreda om Paf stjäl spelkunder i riket? Utredningarna ledde för tio år sen till fällande dom.

En ny utredning för tre år sen visade att Paf följer lagen. Och trots det är det dags igen.
Länge, länge levde åländska Paf och spelbolagen på rikssidan i harmoni med varann. Paf tog hand om penningspelet på Åland medan Veikkaus, Ray och Fintoto hade var sin monopolbit av marknaden på rikssidan.

Men så i slutet av 1990-talet beslöt Paf etablera spel på nätet och det var då gränskriget bröt ut. Nämligen var gränserna går på nätet. Det man med kraft hävdade från rikssidan var att Paf bröt monopolet genom att ta emot spelare från riket. Med två aktörer kan man inte länge tala om monopol och då kan Finland inte försvara sig inför EU.

Paf ansåg att så länge servern fanns på Åland så bedrevs spelet på Åland. Alltså inget brott mot lagen.

Efter flera års utredningar, med fällande dom i tingsrätten, friande dom i hovrätten och fällande dom i Högsta domstolen var situationen klarare. Det var tillåtet att ta emot spelare på nätet, men inte att göra reklam för sajten. Det var det sistnämnda Paf fälldes för.

Den domen föll inte alla på läppen. Pafs ledning var naturligtvis inte glad, man trodde sig ha balanserat på gränsen till det otillåtna men inte över den.

På rikssidan var missnöjet uppenbarligen ännu större. Man vägrade helt enkelt acceptera att gränser på nätet inte finns på samma sätt som i geografin.

Året efter polisanmäldes landskapsregeringen av inrikesministeriet, ett mycket drastiskt drag. Det ansågs tydligen att landskapsregeringen inte hade övervakat Pafs verksamhet som man borde. Förundersökningsledare var Teijo Ristola, som senare kom till Ålands som polismästare!

Statsåklagaren Christer Lundström fick utredningen i slutet av 2006 och i början av 2009 hade han funderat färdigt. Inget åtal, men den finskspråkiga spelsajten ville han ha bort, annars…

Samtidigt förbereddes en ny lotterilag i riket, som siktade in sig bland annat på hur spel får marknadsföras. Och polisstyrelsen hotade än en gång att dra Paf inför rätta för brott mot lotterilagen. Men vid det laget hade riksdagens grundlagsutskott kommit till att det inte är marknadsföring att ha en spelsida på finska. Och eftersom anmälan från polisstyrelsen gällde om redan den omständigheten att spelare från riket har möjlighet att delta i spelen är lagstridig, så konstaterade Lundström den här gången att Paf inte har brutit mot lagen.

Men man hade rört sig i gränsmarkerna!

Efter det har blåst kring Paf av andra orsaker. Men nu är vi tillbaka i det gamla. En pensionerad vicehäradshövding vill veta om det tillåtet för Paf att arrangera spel på nätet så att spelare i riket kan delta. Och centralkriminalpolisen utreder i samarbete med statsåklagaren. Exakt det som utreddes för 3-4 år sedan och där Lundström kom till att inget lagstridigt har förekommit.

På Paf tar man det lugnt. Saken är utredd redan en gång och lagen har inte ändrats. Så om Paf inte har ändrat sina arbetsmetoder bör det inte finnas något att oroa sig för.

Så vad är det CKP utreder? Utredningen har hållit på i ett par månader nu och kan tänkas pågå ytterligare en månad. Kan vem som helst be att få ett bolag utrett, utan att det finns misstanke om brott?

Eller är man litet extra om sig och kring sig när det gäller Paf?