DELA
Foto: Jonas Edsvik

Så var debattåret 2018

Vad vore årets sista tidning utan en nyårsöversikt.Här listar vi några av årets mest omdebatterade ämnen:

Januari: Misstroendet mot kansliministern. I lagtinget försökte oppositionen avsätta regeringen genom ett misstroende. Det handlade om ett insändarsvar av Nina Fellman (S) som Ålands framtid uppfattade som arrogant. Men när det var dags för debatt i lagtinget utmynnade det hela i ett bisarrt skådespel där kansliministerns person recenserades. Regeringen fick fortsatt förtroende och tuffade vidare.

– Debatten var inte vårt parlaments stoltaste ögonblick, skrev Nya Åland på ledarplats.

Februari: Birgitta Johansson-affären. Det blir stor uppmärksamhet kring Birgitta Johansson, ledamot i stadsstyrelsen på Ålands framtids mandat, efter att hon på Facebook berättat att hon tror på så kallade chemtrails. Hon berättar också om sin syn på homosexualitet som något som går att bota och en global maktkonspiration. Ålands framtid avvaktar inledningsvis men ber sedan Johansson hålla sina privata åsikter för sig själv eller lämna partiet. Senare under våren visar det sig att Johansson inte avgår från sitt uppdrag i stadsstyrelsen.

– Frågan man ställer sig är varför (Åf) gav platsen i stadsstyrelsen till just Johansson. Hon har inte stuckit under stol med att hon tänker och tycker annorlunda i flera avseenden och också kan väcka uppseende, så vad hade man väntat sig?, skrev Nya Åland på ledarplats.

Mars: Fiskevårdsavgiften dras tillbaka. Den omdiskuterade fiskevårdsavgiften för turister dras tillbaka av landskapet. Regeringen fortsätter betala för Guttorps fiskförädling. Men förslaget har fått verkan, trots att det inte implementeras.

– Engagemanget bland fiskare och vattenägare har ökat och frågeställningarna har synliggjorts vilket också har lett till flera positiva åtgärder. Det hade knappast skett utan förslaget till fiskevårdsavgift, skrev vi.

April: Paf-pengarna diskuteras. Ska de pengar som förskringrades och sedan spelades bort på Paf återbetalas till offren? Det blir ett uppsving i debatten under våren. Nya Ålands ledarsida tycker att lotteriinspektionen ska få mandatet om pengarna ska betalas tillbaka eller inte.

– En av de centrala frågorna är vem som faktiskt har beslutanderätt i frågan om en eventuell återbetalning. Är det ägarföreningarna, som grundade och formellt sett äger föreningen Paf, eller är det landskapet som beviljar licens och har ansvar att förvalta pengarna? Ett alternativ skulle vara att i stället stärka lotteriinspektionens befogenheter och ge den rätt att besluta i de här frågorna, tycker vi.

Maj: Åland Gallup lanseras. Den stora digitala enkäten Åland Gallup går ut till ålänningarna för första gången.

– Nu kan alla ta ställning, oavsett var man befinner sig eller vilken tid på dygnet det är. Med Åland Gallup kan hela Åland delta på lika villkor, skrev vi på ledarplats.

Juni: Ett ryck för åländsk EU-plats. Sedan det stod klart att Storbritanniens platser i Europaparlamentet delas ut bland EU-länderna och att Finland får en av dem har Åland varit på offensiven för en egen parlamentsplats. Men chanserna är från början minimala.

– De partier i riket som bedömer att de kan nå det extra mandatet vädrar nu morgonluft och kommer således inte frivilligt släppa den fjortonde EU-platsen till Åland, konstaterade vi. Och så blev det också.

Juli: Torkan förvärras. Hela sommaren var både torr och varm. Det satte tydliga spår i det åländska samhället och var ett av sommarens stora samtalsämnen.

– Det är synd att det måste till en kris för att solidariteten ska återupplivas. Men det är också ett positivt betyg på att ålänningarna bryr sig när det gäller. Och det allena kan skänka en svalkande tröst till de torrlagda bönderna, skrev vi på ledarplats.

Augusti: Klockan i fokus. Det tycker EU som öppnar för att de europeiska länderna slutar ställa om klockan två gånger per år.

– Vi vinner helt enkelt för lite på att flytta klockan fram och tillbaka, även om vi inte heller tycks förlora så värst mycket på det. Sommartid ger ljusare kvällar, det räcker gott och väl som argument för att konstatera att EU-kommissionen är inne på rätt spår, skrev vi på ledarplats. När Nya Åland senare ställde frågan om tidsomställningen i Åland Gallup och frågan fick mycket stor respons.

September: Ständigt dessa parkeringsplatser. Under hösten ville bland annat stadsmoderaterna lätta på parkeringsnormen i Mariehamn.

– Att det i dag finns rätt gott om parkeringsplatser i Mariehamn är tack vare den parkeringsnorm som finns och att slopa den rakt av är dumt, speciellt med tanke på att vi är så oerhört biltäta, skrev vi på ledarplats.

Oktober: Det blir ingen ny självstyrelselag. Efter elva års arbete står det till slut klart att Åland inte får sin självstyrelselagsrevision till 100-årsjubileet.

– Orsaken till haveriet var att tiden tog slut. Men hur kan ett arbete som har pågått så länge helt plötsligt falla på målsnöret? undrade vi. Det undrar vi fortfarande, faktiskt.

November: Kommunreformen klubbas. Efter en tumultartad process under flera år går den nya lagen till sist i mål.

– Det är dags att krypa tillbaka upp ur skyttegravarna och mötas på slagfältet för att tillsammans blicka mot horisonten och börja bereda oss för de stora saker som väntar bortom kommunreformen, tycker Nya Ålands ledarsida.

December: Fokus på fattigdom. Nya Åland publicerar serien Åland på marginalen. Serien väcker debatt, bland annat i lagtinget.

– Skam behöver tre saker för att växa exponentiellt i våra liv: hemlighetshållande, tystnad och dömande, skriver vi på ledarplats.

Till sist vill vi önska ett gott nytt debattår, med hopp om ett lika spännande år 2019.

Nya Ålands ledarredaktion

Emma Harald, Heidi Hendersson, Johan Orre