DELA
Foto: Jonas Edsvik

Så kan Åland bli ett nordiskt kulturmecka

Populära kulturevenemang och framgångsrika företrädare har satt Åland på den kulturella kartan. Genom att initiera en nordisk kulturskola kunde vi rida vidare på vågen och förvandla landskapet till en attraktiv kulturregion att räkna med på riktigt, och samtidigt motverka dräneringen av ungdomligt blod på ön.

En regions attraktionskraft står i mångt och faller med vilka möjligheter som erbjuds dess invånare och besökare. Tillgång till arbete och utbildning och möjligheter till en stimulerande fritid är några av grundpelarna.

Ett vitalt och dynamiskt kulturliv, där invånarna och besökarna erbjuds möjligheter till förkovran genom såväl eget skapande som att ta del av andras skapande, är fundamentalt för ett levande samhälle och gör regionen attraktiv i flera avseenden: som boplats och besöksort, för investeringar och samarbeten, med mera.

Här har Åland mycket att erbjuda som region. Populära kulturevenemang och framgångsrika företrädare – som exempelvis Erik Enge som just nu genomgår ett sällan skådat genombrott som skådespelare – gör sitt till för att sätta Åland på den kulturella kartan. Även om värdet av detta inte direkt låter sig räknas i reda euron och cent, bör man inte underskatta betydelsen av de avtryck kulturen sätter i och utanför landskapet.

Allt detta är bra, och ålänningarna har all anledning att vara stolta. Men bra kan alltid bli bättre. Åland som kulturregion och -destination kan tas tillvara och utvecklas betydligt. Samtidigt är det också ett faktum att landskapet varje höst dräneras på unga vuxna, då många efter studenten väljer att flytta till Sverige, riket eller annorstädes för att studera vidare – vilket i sig är positivt, det är bara sunt att vidga sina vyer och skaffa nya, berikande erfarenheter. Men det i kombination med att livet på öarna varje år utarmas på hösten efter sommarens turistboom gör Mariehamn mer eller mindre till en spökstad vintertid; helt renons på unga vuxna.

Hur löser vi då detta? Hur får vi Mariehamn att leva upp även under vinterhalvåret, kulturinstitutionerna att vakna ur sin vinterdvala och caféerna och barerna att sjuda av ungdomlig livsglädje, intellektuella samtal och kreativa uttryck?

 

Låt oss vara visionära, låt oss en gång för alla våga satsa ordentligt på kulturen.

Låt oss skapa en kulturskola med institutionaliserade utbildningar i exempelvis kreativt skrivande, manusförfattande, dramatik, skådespeleri och bildkonst. Mariehamn och Åland som plats skulle kunna locka studenter från såväl Svenskfinland, där många redan har en viss kännedom om och i många fall kopplingar till Åland genom släkt eller bekanta, som från Sverige varifrån det är lätt och behändigt att ta sig, och även från övriga Norden där Åland för många måhända utgör en vit fläck på kartan men samtidigt ter sig spännande och tillräckligt exotiskt.

Med rätt satsningar skulle Mariehamn med tiden kunna utvecklas till en kulturell högborg i Norden, en kreativ och sjudande studentstad i Östersjön, med ett renommé motsvarande exempelvis det Biskops Arnö i Sverige har i dag.

Kompetenta lärare och tillgängliga lokaler krävs visserligen för sådana satsningar, men bådadera finns redan. Låt den tysta borgen Alandica bli det levande kulturhus som det skulle kunna bli, inhysande kulturskolan med studenter, café och flödande kreativitet under veckodagarna – kvällarna och helgerna finns lokalerna till förfogande för de evenemang, föreställningar och konferenser som normalt arrangeras redan nu. Och mången kompetent författare, dramatiker, skådespelare och konstnär på ön skulle med stor sannolikhet gärna undervisa i respektive konstform.

 

Utvandringen av åländska studenter skulle kunna motsvaras av inflyttningen av nordiska studenter så att inflödet och utflödet jämkades. Mariehamn som en populär studentstad skulle få gatorna, caféerna, restaurangerna och barerna att sjuda av liv också under vinterhalvåret, och hela det åländska samhället att leva upp.

Dessutom skulle en hel del nyttig kompetens och intellektuell kapacitet tillgängliggöras, vilket vore till gagn för såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp