DELA
Foto: Fredrik TörnroosRÖKSIGNAL President Putin kommer och går, men informationen som kommer ut är som att tyda röksignaler.

Röksignaler och dimridåer när tsaren försvinner

Var är Putin?
Denna fråga har nu sysselsatt ryssarna och världen i ett par veckor. När denna text publicerats kanske vi vet svaret, eller åtminstone den berättelse som getts offentlighet om vad som hänt?

Att den är sann är ytterst osannolikt.

Vem dödade oppositionsledaren Boris Nemtsov? Var det faktiskt de tjetjener som enligt polisuppgifter erkänt, och vem var i så fall deras uppdragsgivare?

Finns det en koppling mellan Nemtsovs död och Putins försvinnande. Eller återhämtar han sig bara från sviterna av ytterligare en plastikoperation?

Anders Mård, Yles korrespondent i St Petersburg säger att det finns tecken på att Kreml paralyseras i Putins frånvaro och att det är ett klart tecken på hur svagt och direkt farligt systemet är – att allt hänger på Putins närvaro.

De statliga medierna i Ryssland är påfallande tysta.

Rysslandskännaren och professor emeritus Kristian Gerner säger till Hbl att händelserna avslöjar att Ryssland har blivit ett mycket slutet system och att det inte finns möjligheter för människor att träda fram och tala om vad de tycker. Ryssland är helt slutet och stäng, säger Gerner.

Hbl:s Moskva-korrespondent Anna-Lena Laurén menar att folk i Ryssland inte oroat sig, och att det mest är västliga media som spekulerar, men att den sannolika förklaringen är någon form av sjukdom.

Hur uplösningen än blir kan man konstatera att Ryssland i dag i allt väsentligt är en totalitär stat, inte längre styrd av ett allenarådande parti, utan av en allenarådande tsar, vars makt är absolut – tills den inte är det.

Om det är en maktkamp som pågår bakom kulisserna står Ryssland inför stora omvälvningar, och förmodligen våldsamma sådana, men det är åtminstone inte en folklig resning. som pågår.

För oss utanför som följer händelserna i Ryssland och Ukraina med stigande oro, är det tydligt att det är ett expansionistiskt och ofritt land, där makten manipulerar det viktigaste som finns för att människor ska förstå vad som händer och fatta informerade beslut, nämligen information.

Utanför Ryssland vet man ofta mer om vad som händer i landet än vad som tillåts medborgarna. Kritiska journalister tystas, oppositionella fängslas, huvudmotståndare råkar bli skjutna.

Från utsidan är det svårt att begripa varför stödet i Ryssland för Putin är så massivt. Om man bodde där vore det begripligare, särskilt om man under hela sitt liv aldrig haft möjlighet att kliva ut ur den begränsade informationens grotta som Putin skapat och under sina år vid makten ytterligare förstärkt.

Även om Putin uppenbarat sig, med en banal förklaring eller ovanligt släta kinder, är det själva fenomenet, att ha makten så centraliserad, så kringsnärjd och så omgiven av lögner och dimridåer, som är problemet.

Förr i tiden fanns en hel vetenskap, kremlologin, vars uppgift det var att tolka subtila signaler från det totalitära kommunistpartiet. Kremlologin var ett ungefär lika pålitligt arbetssätt som att läsa kaffesump, och till det är vi reducerade även med Putin. Att tolka företeelser som kanske eller kanske inte är signaler om att något hänt eller att allt är som vanligt.