DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ett rökfritt Åland 2030?

Nu är det slutrökt på svenska uteserveringar. Finland styr fimparna i samma riktning och hoppas vara helt tobaksfritt 2030.

Men Åland hänger ännu tio år efter i ambitionerna.
Uteserveringar, tågperronger och busshållsplatser är några exempel på platser där det sedan första juli är förbjudet att röka i vårt västra grannland. Rökförbudet omfattar alla uteserveringar och offentliga platser. Finland har liknande planer, där till och med balkongrökning kan förbjudas.

Men tobaksförbudet är inte oomstritt.

”Moralism!”, ”klasshat!” . Så lyder några av kommentarerna från krönikörer på bland annat Sydsvenskan och Dagens Nyheter. Skribenten Elina Pahnke menar att förbudet främst påverkar arbetarklassen eftersom det är de som rör sig i de offentliga utrymmena.

”På den privatägda marken kan de rika fortsätta röka, på allmänna utrymmen är det plötsligt intressant med folkhälsan. Vad är det, om inte klasshat!”

Hon konstaterar att det finns mer effektiva sätt att förbättra folkhälsan. Och det har hon kanske rätt i, men det utesluter inte kraftåtgärder även mot tobaken. För konsekvenserna av rökning är inte bara tragiskt för individen, utan det är också en kostnad för samhället.

I Finland är rökningen den främsta orsaken till för tidiga dödsfall och sjukdomar som kan undvikas. Cirka 5 000 finländare dör årligen på grund av tobaksanvändning, hälften av dessa i arbetsför ålder, konstaterar Institutet för hälsa och välfärd.

Det här vill man råda bot på.

Finländska social- och hälsovårdsministeriet tillsatte 2017 en arbetsgrupp som fick till uppgift att lägga fram förslag på lagändringar och åtgärder för ett slut på användning av tobaks- och nikotinprodukter senast år 2030. Bland förslagen finns bland annat höjd skatt och höjd åldersgräns till 20 samt mindre import av cigaretter och snus. Man föreslår också likt Sverige, att vissa områden ska bli rökfria. Det innebär också att det skulle vara olagligt att snusa på dessa ställen.

Husbolagen föreslås också få rätten att helt förbjuda rökning på balkonger, något som redan nu är möjligt under vissa förutsättningar.

Men det här är inte något nytt i Finland. Kampen mot tobaken har pågått sedan 1976 då man för första gången godkände en lag som syftade till att minska rökningen. Två år senare blev det förbjudet att göra reklam för tobak samtidigt som askarna märktes med varningar. År 2016 gjorde man en totalreform av tobakslagen där det nya målet är att Finland ska bli rök- och snusfritt 2030. Med rökfritt menas att mindre än fem procent av befolkningen använder tobaksprodukter.

Och lagstiftningen och kampanjerna har gett effekt. Sedan 2010 har rökningen minskat från 20 till 13 procent i Finland.

För Ålands del är de finländska förslagen inte helt oproblematiska, då restriktionerna i import inkluderar försäljningen av tobaksprodukter ombord på fartyg. Ministeriets utredning kommer dock inte att resultera i något lagförslag den här mandatperioden, så just nu är tax-free handeln med nikotinprodukter inte i farozonen.

Men om planen är att tobaks- och nikotinanvändningen ska stoppas så gott som helt inom hela Norden, vad finns det då för framtid för försäljningen ens ombord på färjorna? Trenden pekar på att åtminstone rökningen avtar kontinuerligt och Åland har de lägsta siffrorna i hela Norden. Bara 8 procent av den vuxna befolkningen röker varje dag.

Snuset är dock en annan femma. I Finland snusar 2,4 procent av de vuxna männen och 0,2 procent av de vuxna kvinnorna, på Åland är de motsvarande siffrorna 13, respektive en procent.

Åland har en egen tobakslag och landskapet har ambitionen att vara rökfritt senast 2040. Åland reviderar just nu sin tobakslag, men bara för att implementera EU-direktiv som inte har som direkt syfte att minska bruket. Eventuella restriktioner och förbud saknas. Som det ser ut nu ligger man alltså efter Finland tio år i målsättningen att bli rökfria och konkreta steg saknas.

Eftersom Åland redan ligger så väl till i statistiken kunde vi med en liten extra knuff bli rökfria före både Finland och Sverige samt visa vägen framåt i den mer kniviga snusfrågan.

Kanske är det dags att bli lite strängare och dra åt nikotinsvångremmen ytterligare. Och istället för att hänga efter kunna gå före.