DELA

Rockoff tillbaka till Torget?

Nu finns förslaget som löser hela problemet för landskapet, staden, Marieparks grannar och inte minst för Marieparks ägare. Rockoff återvänder till rötterna, det vill säga flyttar tillbaka till Torget.
Rockoffarrangören Dennis Jansson har antingen tröttnat på att kämpa mot gällande regler eller så har han insett att loppet nu är kört. Så tillsammans med Marieparks granne Anders Wiklöf föreslår han att Rockoff flyttar tillbaka till Torget mitt i stan.
Då slipper han bråket om miljötillstånd, som landskapsregeringen nu efter många om och men har kommit till att att faktiskt måste finnas. Det behövs inte heller någon ändring av stadsplanen, så staden slipper det bekymret. Och grannarna kan sitta ute i trädgården i lugn och ro och njuta av en vacker sommarkväll.
Det enda Jansson vill är att staden köper tillbaka Mariepark för 1,5 miljoner euro.

Varför grannen Wiklöf behövs för att förmedla förslaget blir litet dunkelt. Kanske känner Wiklöf att han, som en av dem som har besvärat sig mot stadsplanen, borde hjälpa till så man får en för alla tillfredsställande lösning. Antagligen har han också ett intresse av att en entreprenör som Dennis Jansson kan fortsätta sin verksamhet. Och det är känt att Wiklöfs ord väger tyngre än mången annans också bland politiska beslutsfattare.
Det är inte så många år sedan Wiklöf ingrep när folk vara oroliga för vad djuren på Lilla holmen utsattes för av Rockoff-besökare efter konserterna. 4.000 stadsbors vädjan vägde den gången lätt mot ett telefonsamtal från Wiklöf. Djuren fick vakter.
Det här hände 2001, innan Rockoff flyttade från Torget.

Förslaget behöver inte vara dumt, även om det förekom klagomål också över evenemangen på Torget. Staden beslöt år 2001 om gränser för ljudet och mätte ljudstyrkan vid upprepade tillfällen. Ibland var allt ok, någon gång gick det över gränsen.
Men efter det har miljöprövningsnämnden räknat och funderat och kommit med ramar för hur mycket ljud som får finnas vid tomtgränsen till närmaste granne. De kan säkert tillämpas på Torget likaväl som i Västerhamn.
Man har också satt gränser för hur länge konserterna får pågå utomhus. På Torget tilläts musik på utescenen ända till klockan 2 på natten några kvällar. Så skulle det inte bli nu.
Men det må vara tillåtet – ifall det blir en flytt – att hysa den fromma förhoppningen att Torget är något tillfälligt. Det måste (?) gå att lösa problemet med placeringen så att festivalen ges utrymme och inte alltför strama tyglar samtidigt som omgivningen störs så litet som möjligt.
Innan Dennis Jansson slog sig ner i Mariepark hade han planer för Badhusparken. Vad var det för fel på den? Badhusparken är ju sedan gammalt nöjesparken i Mariehamn.

Så kommer frågan varför staden skulle köpa Mariepark av Dennis Jansson. Det finns ett svar. Staden lät honom i tiden köpa aktierna i fastighetsbolaget väl vetande vad han hade för planer för parken. Redan då nämndes stadsplanens krav på att buller inte skulle få förekomma, men en majoritet av stadens politiker såg inte det som ett hinder.
Enligt vad som sades då var skulderna i bolaget drygt en miljon euro. De övertogs av Jansson.
Om det blir en återgång av affären så sitter staden med ett annat problem; vad göra av byggnaden? Än så länge har ingen verksamhet på platsen varit riktigt lyckosam.
Men samtidigt måste vi konstatera att staden har ett litet moraliskt ansvar att axla i den här affären. Liksom landskapsregeringen, som blundade väldigt länge.

Men hinner
staden ta ett beslut om köp i tid så det blir något av flytten till Torget?
Det behövs inte. Dennis Jansson vet att det inte blir Rockoff i Mariepark i sommar. Med 19 besvär mot stadsplanen går det inte att få ändringen klar i tid. Enda möjligheten är att hitta en ny plats för sommarens evenemang, oberoende av om affären är slutförd eller inte.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax