DELA
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Riv hinder för den fria rörligheten

Gemensamma personnummer i Norden underlättar rörligheten mellan länderna. Men är det värt att göra om systemet för personnummer när framtidens elektroniska id knackar på dörren?
Den fria rörligheten har varit ett nordiskt signum sedan 1950-talet då passunionen infördes. Nya Åland skrev i torsdags att Mittengruppen i Nordiska rådet, med president Britt Lundberg (C) i spetsen, ytterligare vill förenkla för människors rörlighet inom Norden med ett gemensamt system för personnummer. Alla länder har i dag egna system för personnummer och den som vill flytta till ett av våra grannländer måste skaffa nytt landsspecifikt nummer. Utan det är det svårt, för att inte säga omöjligt, att registrera sig vid universitet eller högskolor, att öppna ett bankkonto, teckna diverse abonnemang eller ens i många fall skaffa en bostad.

Förslaget är alltså i grunden mycket bra eftersom det underlättar för människor att röra sig i Norden både för att arbeta och studera. Det är positivt för ålänningarna som rör på sig mycket i vår närregion. Speciellt vid tidsbundna jobb eller till exempel utbytesstudier underlättar det att inte behöva skaffa ett nytt personnummer och det sänker trösklarna för att kunna röra på sig.

Men frågan är om just en ändring i personnummer är den bästa metoden att välja. Rådets utskott för välfärd i Norden valde i torsdags att säga nej till förslaget. De vill hellre se att den nordiska rörligheten underlättas genom att samordna ett system för ett elektroniskt id vilket de tror ska bli billigare och lättare att implementera. E-id används redan i dag, bland annat som legitimation i bankärenden och som ingång till offentliga tjänster.

Estland är det land i världen som kommit längst med utvecklingen av ett elektroniskt id och har även öppnat för möjligheten för icke-estländare att bli e-medborgare i landet. E-medborgare kan underteckna samt verifiera äktheten på dokument och kontrakt, bilda företag och rösta.

Utskottets förslag att inte reformera systemet med personnummer och i stället satsa på ett nytt samordnat system för E-ID är en enklare och troligtvis mer prisvärd satsning för de nordiska länderna, eftersom det digitala systemet troligtvis kommer få en mer betydande roll i framtiden. Det ska tilläggas att utredningar för kostnadseffektivitet för de olika systemen saknas i nuläget.

Oavsett vilket system det satsas på ska Nordiska rådet ha en eloge för att arbetet med att riva hinder för den fria rörligheten prioriteras.